Miljofyrtarnutdeling i Hjetnes

Med ordføreren som fyrtårn

CO2-utslippene skal ned med 25 % innen 2020, slo bystyret i Sandefjord fast i 2009. Nå er miljøledelse satt i system gjennom hovedkontormodellen, og det deles ut Miljøfyrtårn-diplomer på løpende bånd. – Kommunen må gå foran, og politiske ledere må vise at vi prioriterer miljøet, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

Hittil er nærmere 20 kommunale virksomheter sertifisert – eller på vei til å bli det – og kommunen har som mål å sertifisere alle enheter innen utgangen av 2015. Mer avfall blir sortert og energiforbruket har gått ned. Svømmehallen, som var uten kildesortering før de ble sertifisert i 2013, har i dag en sorteringsgrad på over 30 %, mens et av kommunens sykehjem kan skilte med en reduksjon i energiforbruket på 10 kWh per kvadratmeter på to år.

Per Sigmund Rønningen er spesialrådgiver og ansvarlig for sertifisering av kommunens enheter etter hovedkontormodellen. Han har en klar formening om hvorfor Sandefjord lykkes:

– Det politiske vedtaket og ordførerens personlige engasjement har betydd mye. De ansatte jobber hardt med mange ting i det daglige, og det som kommer ekstra kan være krevende. Da er det viktig å se at det nytter – og å oppleve at det er politisk viktig.

Politisk forankring

Det var politikerne som mente at kommunen måtte gå foran. Dersom vi ikke feier for vår dør, så kan vi heller ikke kreve at næringslivet skal ta ansvar. De må se at det er mulig å få til dette, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), som deler ut Miljøfyrtårn-diplom til alle som sertifiseres i offentlig og privat sektor.

Ordføreren har tro på at kommunen når målet om å sertifisere alle enheter i løpet av året, og mener det er viktig at han har et personlig engasjement:
Jeg har valgt å fronte dette arbeidet fordi jeg tror det har stor symbolverdi at politiske ledere viser at de prioriterer klimasaken. 

Elbiler i rådhuset

Kommunen gjør mer for klimaet enn å sertifisere virksomheter. Bilpoolordningen er kanskje det de ansatte merker best. Jobber du i rådhuset og trenger bil i løpet av arbeidsdagen, står tretten kjøretøy klare i kjelleren. Flere av dem er elbiler. I 2013 sparte kommunen 250 000,- på ordningen, og reduserte CO2-utslippene med seks tonn i året. I følge Rønningen høster kommunen også folkehelsegevinst av tiltaket, og har måttet etablere mer sykkelparkering.

– Det viktigste klimaløftet er nok likevel byggingen av fjernvarmeanlegget, der mange offentlige bygg nå kobles på. Men også små tiltak er viktig. Parkvesenet har gjort mye. Fontener som tidligere gikk på rennende vann, resirkulerer nå vannet, og det er etablert avfallssortering i sentrale parker, forklarer Rønningen, som har jobbet med miljøtiltak i mange år.

Resirkulerte kinoseter

Nylig fikk kinoen tildelt diplom som Miljøfyrtårn. Sertifiseringsprosessen har resultert i en rekke kreative måter å legge til rette for miljøvennlig adferd. I Sandefjord har de planer om at kinogjengere kan vinne billett til neste besøk om de signerer popkornbegeret før det går i nye spesiallagde sorteringsdunker. I tillegg er kinosetene resirkulert!

Kinosetene på midten av radene er veldig slitte og klare for utskifting, men finere ut på kantene der færre sitter. Så nå skal vi bytte rundt på setene, så varer de litt lenger, forteller Rønningen.

Kinoen samarbeider også med en videregående skole om å produserer en film som blant annet viser kinogjestene hvordan brusflasker, sjokoladepapir og popkornrester skal sorteres på vei ut av salen.

Ny storkommune 

Et enstemmig bystyre i Sandefjord vedtok nylig at de ønsker å slå seg sammen med nabokommunene Stokke og Andebu. Ordføreren tror den nye storkommunen vil fortsette klimaarbeidet: – Ja, det er jeg ikke i tvil om. Den nye kommunen vil fortsette arbeidet Sandefjord har startet – blant annet gjennom et eget utvalg for miljø. 

Til høsten er det kommunevalg, og Gleditsch ønsker gjenvalg. Men noen valgløfter vil den miljøengasjerte ordføreren ikke komme med: – Dette er ett av flere viktige områder, og et område vi har gjort mye på de siste årene. Vi har lenge vært en sykkelby, satset på å tilrettelegge for syklister, og har økt sykkelbruken mye. Vi skal i samarbeid med staten og grunneiere i gang med å rense fjorden, og det etableres et større biogassanlegg i Vestfold.

Det viktigste er kanskje likevel Statkrafts etablering av fjernvarmeanlegg. Kommunen har vært en viktig pådriver for prosjektet.

Målsettingen er at fjernvarmeanlegget skal ta om lag 1/3 av kuttene vi må gjøre i CO2-utslipp. Miljøledelse og klimatiltak er viktig for oss, slår ordføreren fast!

YouTube
Sandefjord kommune har også laget en morsom film om hvordan miljøarbeidet kan drives i en kommune. Se filmen her.

Foto: Fra utdeling av Miljøfyrtårn-diplom på Hjertnes: Kim Sandve, Hans Gjerløw (kulturhus- og biblioteksjef), Morten Skogby, Terese Wrige Nygaard,  Heidi Halvoresn og ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Foto: Sandefjord kommune.
Av: Eva Kvelland, Ordkraft 

Hovedkontor, Kommune