Tips og verktøy på tablet

Lønnsomt å måle egen miljøinnsats

SpareBank 1 SMN bruker den årlige klima- og miljørapporten til å bygge omdømme, motivere de ansatte og konkurrere om kunder. – Det er motiverende å se sammenhengen mellom miljøinnsats og reduserte kostnader.

Innkjøpssjef og miljøfyrtårnansvarlig i banken, Ole Ragnar Thanem, forteller at den årlige gjennomgangen av egen miljøinnsats er et viktig verktøy for å redusere kostnadene.

Ved å måle oss hvert år får vi blant annet oversikt over avfallshåndtering, energi og papirforbruk. Det gjør at vi kan sette inn tiltak som reduserer forbruket.

Publiserer resultatene

Thanum er ansvarlig for Miljøfyrtårn i banken, men forteller at en miljøansvarlige på hvert kontor har ansvar for å fylle ut lokale rapporter.

Det er selvsagt litt arbeid, men vi samler tallgrunnlaget gjennom året. Når vi presenterer rapportene for de ansatte, får de et forhold til miljøprestasjonene og hva de kan bidra med.

I bankens årsberetning rapporteres utviklingen fra klima- og miljørapporten. I tillegg publiseres resultatene på bankens nettside.

SMN 1 sine miljøprestasjoner
Bilde: SpareBank 1 SMN / www.sparebank1.no/nb/smn

Motiverer de ansatte

Banken er på full fart mot å sertifisere alle sine 48 kontorer. Thanem forklarer at alle bruker de årlige resultatene systematisk.

Resultatene gjennomgås på egne møter med de ansatte. Der utarbeides det enkle handlingsplaner for de viktigste områdene. Det gir mye motivasjon å se sammenhengen mellom miljøinnsats og reduserte kostnader.

Som så mange andre, opplever de at det stadig oftere stilles miljøkrav i anbudsprosesser. Det gjør det ekstra viktig å dokumentere egen miljøinnsats.

Det gjelder både i offentlig og privat sektor. I tillegg ser vi at kunder etterspør miljødokumentasjon på tjenester fra banken, forteller Thanem.

Sparebank 1 SMN sine tips til bruk av klima- og miljørapporten

  • Mål deg hvert år for å se effekten av dine miljøtiltak.
  • Gå gjennom resultatene med de ansatte og sett nye miljømål.
  • Synliggjør resultatene i årsrapporter og på dine nettsider.

 

Klima- og miljørapport