Lillehammer bygger hovedkontor

309 norske kommuner har vedtak om å jobbe med Miljøfyrtårn. En av dem er Lillehammer, hvor ledelsen nå forbereder seg på å sveve over til hovedkontormodellen.

– De aller fleste enhetene i kommunen er nå sertifisert som Miljøfyrtårn, og den erfaringen vi har høstet der gjør at vi har bestemt oss for å innføre hovedkontormodellen, sier Gudbrand Skinnerlien, som de fire siste årene har hatt jobben som miljøfyrtårnkoordinator i Lillehammer kommune. Lillehammer kommune kan kalle seg en Miljøfyrtårn-kommune med 29 av 36 enheter i kommunen sertifisert.

Miljøfyrtårns hovedkontormodell er et verktøy for effektiv miljøledelse i store organisasjoner, som større private konsern, kjøpesenterkjeder, kommuner og fylkeskommuner. Modellen skal plassere ansvaret der det naturlig hører hjemme: Hos ledelsen i virksomheten!

Effekt av sentralisering

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, mener modellen gir en mer effektiv organisering for større virksomheter:

-Vi erfarer at denne type sentralisering og plassering av ansvaret for miljøledelse bidrar til at arbeidet med miljø både blir bedre og mer effektivt i store virksomheter.

Når Lillehammer kommune nå har bestemt seg for å innføre hovedkontormodellen er det blant annet med mål om at sertifiseringen av alle kommunale virksomheter skal avsluttes så snart som mulig. Den nye modellen medfører at kommunen må etablere et eget prosjekt i administrasjonen, og utpeke rådmann eller en kommunalsjef som prosjektansvarlig. Om lag halvparten av kravene til hovedkontormodellen ligger hos ledelsen i kommunen.

Elieson tror at modellen vil forsterke betydningen av Miljøfyrtårn:

– Vi ser at virksomheter – både offentlige og private – sparer både miljøet og egne ressurser. Det gjør det selvsagt mer attraktivt å jobbe med miljøledelse. Ved overgang til hovedkontormodellen sentraliseres miljøstyringssystemet og arbeidet styrkes. Dette øker effektivitet og gjør det mulig å hente ut større gevinster. 

Mindre avfall

For Lillehammer har det mangeårige arbeidet med Miljøfyrtårn gitt resultater – både for miljøet og for ressursbruken. Kommunen har endret innkjøpspolitikk i mer miljøvennlig retning og innført sentral energistyring. Skinnerlien er særlig stolt av jobben de har gjort med å redusere avfallsmengden i mange av virksomhetene.

– Vi har laget en felles avfallsplan som beskriver fellesløsninger, men har rom for lokale tilpasninger. Det er også grunn til å tro at miljøfyrtårnarbeidet er en medvirkende årsak til at det totale papirforbruket har gått ned.

I Lillehammer kommune tror de nå at hovedkontormodellen ytterligere vil bidra til gode resultater av miljøfyrtårnarbeidet:

– Sertifiseringsprosessen har lært oss at sterkere sentral styring og bidrag vil være mer effektivt. Derfor har vi tro på at hovedkontormodellen er den rette for oss, sier Skinnerlien.

Av: Eva Kvelland, Ordkraft
Foto: Randi Røinaas Lomeland

Hovedkontor