Lavere sykefravær som Miljøfyrtårn

Resultatundersøkelsen for 2013 er nå klar. Den bekrefter trenden fra tidligere år: Miljøfyrtårn-virksomheter har et lavere sykefravær enn gjennomsnittet til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den årlige undersøkelsen baserer seg på innrapportert data fra 3706 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, og er kontrollert av NTNU. Rapporten bygger i stor grad på undersøkelsene fra tidligere i år, men er for 2013 også supplert med et eget kapittel om klimaregnskapet til virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan virksomhetene har utviklet seg over tid, hvordan de presterer i forhold til hverandre og følger utviklingen av klimaregnskapet til de sertifiserte virksomhetene.

Sykefraværet går ned 

Sykefravær brukes som et mål på arbeidsmiljø, og rapporten viser at Miljøfyrtårn-virksomheter har lavere sykefravær enn gjennomsnittet til SSB. Mens sykefraværet var 6,07 % i 2012, viser 2013-tallene en reduksjon til 5,86 %. Til sammenligning er det rapporterte sykefraværet til SSB på 6,5 % begge de nevnte årene.

Lavere energibruk

Tallene for energibruk viser at virksomhetene hadde et gjennomsnittlig forbruk på 219,9 kWh/m2 for 2013. Det er det laveste nivået de siste fire årene, om man ser på et likt utvalg av 1522 virksomheter.

Undersøkelsen for 2013 viser

  • lavere sykefravær hos sertifiserte virksomheter
  • laveste nivå på energibruken de siste fire årene
  • noe nedgang i grad av avfallssortering

Fullversjon av resultatundersøkelsen 2013

Av: Eva Kvelland, Ordkraft 

Arbeidsmiljø, Lavere sykefravær