Vil du bli miljøfyrtårnkonsulent?

Tittel:
Vil du bli miljøfyrtårnkonsulent?
Tid/Dato:
08.02 - 16.02.2022
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

Her kan du melde din interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent!

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering er konsulenten. Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Etter gjennomført grunnkurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Konsulentene forplikter seg også til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Grunnkurset er 2 + 2 dager.
Grunnkurset tar for seg de viktigste elementene knyttet til arbeidet som rådgiver for virksomheter som skal gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering. Grunnkurset fokuserer først og fremst på operativ bruk av systemene og forståelse av Miljøfyrtårn, samt hvordan man skal sikre og opprettholde kvalitet, forutsigbarhet og moment i sertifisertingprosessen.

Kompetansekrav
Grunnkurset vil kun overfladisk berøre fagområdene innen prosessledelse, innovasjon, ytre miljø og HMS, og forutsetter at konsulenten selv innehar eller tilegner seg nødvendig kompetanse. Se kompetansekrav for konsulenter. I forkant av kurset sendes CV til bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Læringsmål
Konsulenten skal være i stand til å bistå virksomhet med valg av sertifiseringskriterier, utfylling av miljøkartlegging og klima- og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier, men også evne å hjelpe virksomhetene til å ta et videre steg opp trappen mot grønn omstilling.

Etter fullført kurs skal konsulenten ha kunnskap om:

  • Grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
  • Verktøy og praktisk arbeid i Miljøfyrtårnportalen
  • Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen
  • Relevante kompetansemiljøer for rådgivning på miljøtemaene: arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap
  • Rollen som veileder og rådgiver for virksomheten frem til sertifisering
  • Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet
  • Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting
  • Salg og markedsføring som konsulent
  • Internkontroll/HMS

Tidspunkt for kurs 2022:

Kurs 1: Februar (10 deltakere)
– 08.-09.februar 2022, kl. 08.30-12.30 (nettdeltakelse)
– 15.-16.februar 2022, kl. 08.30-12.30 (nettdeltakelse)

Kurs 2: September (10 deltakere)
– 13.-14.september 2022, kl. 08.30-12.30 (nettdeltakelse)
– 20.-21.september 2022, kl. 08.30-12.30 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900, –

Miljøfyrtårn opplever stor interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent, noen vi er setter stor pris på. Ettersom det kun slippes til et begrenset antall deltagere i 2022 vil det gjennomføres en enkel rektrutteringsprosess.

Meld din interesse ved å følge lenken under. Du vil om kort tid bli kontaktet av konsulentansvarlig for Miljøfyrtårn, Bjørn Henrik Brandtenborg.

Noen spørsmål? Kontakt konsulentansvarlig, Bjørn Henrik Brandtenborg – bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Meld deg på