Vil du bli miljøfyrtårnkonsulent?

Tittel:
Vil du bli miljøfyrtårnkonsulent?
Tid/Dato:
31.12.2024
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

Her kan du melde din interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent!

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering er konsulenten. Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Etter gjennomført grunnkurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. Konsulentene forplikter seg også til å delta på ett årlig oppdateringskurs.

Grunnkurset er 2 + 2 dager – digitalt.
Grunnkurset tar for seg de viktigste elementene knyttet til arbeidet som rådgiver for virksomheter som skal gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering. Grunnkurset fokuserer først og fremst på operativ bruk av systemene og forståelse av Miljøfyrtårn, samt hvordan man skal sikre og opprettholde kvalitet, forutsigbarhet og moment i sertifisertingprosessen.

Kompetansekrav
Grunnkurset vil kun overfladisk berøre fagområdene innen prosessledelse, innovasjon, ytre miljø og HMS, og forutsetter at konsulenten selv innehar eller tilegner seg nødvendig kompetanse. Se kompetansekrav for konsulenter. I forkant av kurset sendes CV til bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Læringsmål
Konsulenten skal være i stand til å bistå virksomhet med valg av sertifiseringskriterier, utfylling av miljøkartlegging og klima- og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier, men også evne å hjelpe virksomhetene til å ta et videre steg opp trappen mot grønn omstilling.

Etter fullført kurs skal konsulenten ha kunnskap om:

  • Grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
  • Verktøy og praktisk arbeid i Miljøfyrtårnportalen
  • Prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen
  • Relevante kompetansemiljøer for rådgivning på miljøtemaene: arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap
  • Rollen som veileder og rådgiver for virksomheten frem til sertifisering
  • Potensial for direkte og indirekte effekter av miljøarbeidet
  • Økonomi, inntjening og oppdragsinnhenting
  • Salg og markedsføring som konsulent
  • Internkontroll/HMS

Tidspunkt for kurs 2024 er ikke fastsatt.

Pris:
Kr 9.900, –

Miljøfyrtårn opplever stor interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent, noen vi er setter stor pris på. Det slippes derfor inn et begrenset antall konsulenter i 2024.

Meld din interesse ved å følge lenken under. Etter en initial vurdering vil noen inviteres til en kort 15 minutters samtale. Du vil da bli kontaktet av konsulentansvarlig for Miljøfyrtårn, Bjørn Henrik Brandtenborg.

Noen spørsmål? Kontakt konsulentansvarlig, Bjørn Henrik Brandtenborg – bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Meld deg på