Kurs internrådgivere

Tittel:
Kurs internrådgivere
Tid/Dato:
17.03 - 18.03.2021
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:
Internrådgivere

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internrådgivere som er kvalifisert til å lede sertifiseringsprosessen under hovedkontormodellen. Internrådgiver vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.

Grunnkurset er 2 + 1 dag.
Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer en egen kursdag med opplæring i hovedkontormodellen.

Internrådgiver anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internrådgiver men det er en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Videre vil kursdeltaker få opplæring i hovedkontormodellen.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
– 17. – 18. mars 2021, kl. 08.30-15.30 (nettdeltakelse)
– 14. april 2021, 09.00-15.00 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på