Kurs – internrådgivere – Fase 2

Tittel:
Kurs – internrådgivere – Fase 2
Tid/Dato:
25.09.2024
Hvor:
Teams, Nettbasert
Kategori:
Internrådgivere, Kommunale og private hovedkontor, Miljøfyrtårnansvarlig

Internrådgiverkurs Fase 2: Sertifisering av HK (25. september, kl. 08:30 – 15:30)

Fase 2-kurset tar for seg prosessen med sertifisering av hovedkontorer. Du vil lære mer om:

  • Forståelse av hovedkontormodellen og dens funksjoner/verktøy
  • Håndtering og organisering av sertifiseringsprosessen
  • Bruk av Miljøfyrtårnportalen, arbeid med miljøkartleggingen, styringsverktøy og utfylling innrapporteringsskjema for klima- og miljø.

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:

Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: onsdag 25. september 2024, kl. 08:30 – 15:30

Påmeldingsfrist: onsdag 18.september 2024

Prismodell:

  • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
  • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
  • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Meld deg på