Kurs – internrådgivere – Fase 1

Tittel:
Kurs – internrådgivere – Fase 1
Tid/Dato:
30.08.2024
Hvor:
Teams, Nettbasert
Kategori:
Internrådgivere, Kommunale og private hovedkontor, Miljøfyrtårnansvarlig

Internrådgiverkurs Fase 1: Innføring i Miljøfyrtårn, organisering, forankring (30. august, kl. 08:30 – 13:30)

Kurset er for deg som ønsker å bli godkjent internrådgiver og lede en intern miljøfyrtårnprosess. Fase 1 dekker grunnleggende konsepter og organisering av miljøfyrtårnarbeidet. Dette inkluderer:

  • Introduksjon til Miljøfyrtårn, sertifiseringsmodeller og miljøledelse
  • Organisering og forankring av Miljøfyrtårnarbeidet
  • Avklaring av kriteriesett og innføring i hovedkontormodellen
  • Roller i sertifiseringsprosessen

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med Teams, hvor kurset vil foregå.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og rollen som internrådgiver krever også generelle ferdigheter ved håndtering av dataverktøy som Miljøfyrtårnportalen, Microsoft Excel og Teams. Som deltaker på kurset vil man også måtte håndtere å jobbe i flere faner samtidig.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: fredag 30. august 2024, kl. 08:30 – 13:30

Påmeldingsfrist: fredag 23. august 2024

Prismodell:

  • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
  • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
  • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et eller flere av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

PS! Du kan sjekke av for å melde deg på alle kursene i kursløpet via påmeldingsskjemaet.

Meld deg på