Kurs for internrådgivere

Tittel:
Kurs for internrådgivere
Tid/Dato:
21.03.2023
Hvor:
Webinar, Zoom
Kategori:
Kommunale og private hovedkontor, Kommune og fylkekommuner

Datoer

Uke 12 

 • Tirsdag 21. mars, kl. 08.30–13.30 
 • Onsdag 22. mars, kl. 08.30–13.30 

Uke 13 

 • Tirsdag 28. mars, kl. 08.30–13.30 
 • onsdag 29. mars, kl. 08.30–13.30 

Målgruppe  

Dette kurset er for interne ressurser hos private og kommunale virksomheter som ønsker å utdanne egne internrådgivere som er kvalifisert til å lede sertifiseringsprosessen under hovedkontormodellen. Internrådgiver vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.  

Læringsmål  

Internrådgiveren skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårn sine sertifiseringkriterier. Internrådgiveren skal være i stand til å kunne være overordnet prosessleder for selve sertifiseringprosessen for hele virksomheten. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer:

 • felleskriteriene (lover og regler/Internkontroll/HMS
 • arbeidsmiljø,
 • energibruk,
 • innkjøp og materialbruk,
 • avfall- og ombruk
 • utslippshåndtering,
 • transport
 • og klimaregnskap.

I tillegg gjennomgås valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet.

Kursdeltaker vil også få opplæring i hovedkontormodellen.  

Pris:

Virksomheten betaler en årlig kurslisens hvert år dere ønsker å gå på kurs (dette gjelder både internrådgiverkurs og innføring i Miljøfyrtårn for kommuner). Prisen baseres på hvor mange deltakere dere ønsker å sende på kurs i løpet av ett år. Lisensen gjelder fra første kursdag etter påmeldt kurs. Virksomheten kan da velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende samme deltaker(e) på flere kurs.

Deltakerpakkene er som følger:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- per år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- per år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- per år.

VIKTIG: Alle som skal delta fra en virksomhet må registrere seg.

Kursdeltakelse  

Kurset gjennomføres digitalt, ved bruk av verktøyet Zoom.

Dette verktøyet gir mulighet for deltakelse, uten nedlastning av noe programvare eller installasjon på lokal PC. Nettkurs krever tilgang til PC med lyd. Du får nærmere informasjon om hvordan du kobler deg til kurset. Det vil også bli utdelt oppgaver i løpet av kurset som vil kreve PC og tilgang til nett, samt obligatoriske e-læringsmoduler som internrådgiverne må bearbeide før, imellom og etter kurset  

Kontakt Renate Lindmark, tlf. 47 35 25 99.

PS! Vi vil ta naturlige pauser i løpet av dagen slik at vi får nødvending pusterom innimellom de ulike temaene.  

Etter kurset Obligatorisk hjemmeoppgave med et fiktivt hovedkontor – må gjennomføres for å få godkjent kurset. 

Velkommen til kurs!

Meld deg på