Hjelp til resertifisering (felleskriterier 2016)

Tittel:
Hjelp til resertifisering (felleskriterier 2016)
Tid/Dato:
06.09.2022
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:
Enkeltstående virksomheter, Enkeltvirksomheter (private/kommunale), Private enkeltvirksomheter

Skal din virksomhet resertifiseres? Vi hjelper deg gjennom forberedelsene som skal til, gjennom et gratis kurs via videokonferanse. 

Webinaret tar for seg følgende punkter:

  • Praktiske tips og forberedelse til sertifiseringsmøte
  • Hvordan bruke Miljøfyrtårns digitale verktøy «Miljøkartlegging»
  • Orientering om hvordan en skaffer en sertifisør

Mulighet for å stille spørsmål underveis.

Nærmere beskjed om pålogging og annen praktisk informasjon vil bli tilsendt noen dager før kurset.

OBS: Kurset passer for virksomheter som skal sertifiseres etter de tidligere felleskriteriene (gjelder ikke sertifisering etter nye felleskriterier fra og med 15. juni 2022).

Meld deg på