Kurs: Bli Miljøfyrtårn

For medlemmer av SMB Norge

 • Oppstart:

  10. juni 2020

 • Hvor:

  Webinar (Microsoft Teams)

 • Møtedatoer:
  obligatorisk

  » Onsdag 10. juni kl. 09:30-11:00
  » Onsdag 17. juni kl. 13:00-14:30 + 30 min for aktuell bransje
  » Onsdag 24. juni kl. 09:30-11:00 + 30 min for aktuell bransje
  » Onsdag 1. juli kl. 09:30-11:00 + 30 min for aktuell bransje

 • Innhold:

  » Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
  » Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd den enkelte virksomhet
  » Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant klima- og miljørapport

 • Bransje:

  Alle virksomheter. Bransjekriterier fordeles etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

 • Pris:

  kr 7500 per virksomhet eksl. mva. Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 4 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

 • Sertifisering:

  Det er ikke fastsatt nøyaktig tidspunkt for sertifisering enda. Dette vil bli individuelt tilpasset hver virksomhet, men blir sannsynligvis over sommerferien grunnet tilgang på sertifisør. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp (utover 4 mnd. inkludert konsulentstøtte), kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis grunnet økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat kan delta uten ekstra kostnad. 

Program

1. kursdag
Onsdag 10. juni kl. 09:30-11:00
 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder og virksomheter
 • Kursholder presenterer kort virksomhetene
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Systemkriterier og start arbeidsmiljø
 • Årsplan/årshjul
 • Ledelsens gjennomgang
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter.
 • Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Dokumentasjon etter møtet: presentasjon, mal for handlingsplan/HMS-årshjul, mal for ledelsens gjennomgang

2. kursdag
Onsdag 17. juni kl. 13:00-14:30
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Arbeidsmiljø, forts.
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak, BHT
 • Innkjøp, innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfall
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

14.30: Slutt for de som ikke har gjennomgang av sine bransjekriterier
14.30-15.00: Utvalgte virksomheter blir igjen for gjennomgang av bransjekriterier

Dokumentasjon etter møtet: presentasjon, aktuelle maler/eksempler

3. kursdag
Onsdag 24. juni kl. 09:30-11:00
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Avfall, forts.
 • Transport
 • Energi
 • Estetikk
 • Årlig klima- og miljørapport
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

11.00: Slutt for de som ikke har gjennomgang av sine bransjekriterier
11.00-11.30: Utvalgte virksomheter blir igjen for gjennomgang av bransjekriterier

Dokumentasjon etter møtet: presentasjon, aktuelle maler/eksempler

4. kursdag
Onsdag 1. juli kl. 09:30-11:00
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
 • Spørsmål

11.00: Slutt for de som ikke har gjennomgang av sine bransjekriterier
11.00-11.30: Utvalgte virksomheter blir igjen for gjennomgang av bransjekriterier

Dokumentasjon etter møtet: presentasjon, aktuelle maler/eksempler

Sertifisering
TBD

Det er ikke fastsatt nøyaktig tidspunkt for sertifisering enda. Dette vil bli individuelt tilpasset hver virksomhet, men blir sannsynligvis over sommerferien grunnet tilgang på sertifisør.

Kansellering:
Kursholder tar forbehold om kansellering.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.