Informasjon under koronasituasjonen

Her samler vi alt av informasjon knyttet til koronasituasjonen som kan påvirke våre kunder og partnere. Alle endringer som er relevant for Miljøfyrtårn-virksomheter, konsulenter og sertifisører finner du i menyene under.


For virksomheter

Møter med konsulent

Vi oppfordrer alle til å vurdere digital rådgivning fremfor fysiske møter i tiden fremover. Erfaringer fra de siste årene viser at det kan fungere vel så bra så sant det legges til rette for det.

Snakk med deres konsulent for å avtale nærmere hva og hvordan dere kan gjøre det.

Sertifisering og resertifisering

Nå som hverdagen mer eller mindre er tilbake til normalen, vender vi fra 1. oktober tilbake til sertifiseringsmøter ved fysisk besøk.

Vi har forståelse for at det vil være en viss overgangsfase; så i de tilfeller hvor det allerede er avtalt digitalt sertifiseringsmøte, opprettholder dere avtalene som er gjort.

Fremover vil Miljøfyrtårn godta at sertifiseringsmøter gjennomføres digitalt for virksomheter som sertifiseres på kun Felles kriterier og Leietaker.

Virksomheten må legge til rette for at andre enn daglig leder / miljøfyrtårnansvarlig blir intervjuet av sertifisør. Sertifisør indikerer på forhånd via e-post hvilke personer han/hun vil snakke med, og samtalen gjennomføres på nett eller telefon.

Sertifisør vil forklare mer detaljert hvordan møtet vil gjennomføres.

Dersom dere ikke rekker å resertifiseres før sertifikatet utløper, kan dere sende oss en e-post, så kan vi være behjelpelig med å gi en midlertidig utsettelse.

Diplomer og utdeling av diplomer

Vi er inne i en underlig tid, men til tross for pandemi er det gledelig å se at mange virksomheter tar miljøansvar og sertifiserer seg. Vanligvis har de fleste kommuner en seremoni eller liknende med diplomoverrekkelse, men dette er ikke så lett å gjennomføre for tiden. Vi får en del henvendelser fra kommuner som lurer på hvordan diplomutdelinger skal gjennomføres nå i koronatiden, og vi får henvendelser fra virksomheter som lurer på hvor diplomet blir av.  

Siden smittevernreglene varierer fra sted til sted, uke til uke og dag til dag, er det vanskelig for oss å komme med en generell anbefaling om hvordan dere skal gjøre diplomutdelingene. Vi håper imidlertid at kommunen sikrer at virksomheten får diplom, eller beskjed om at det vil bli delt ut på et senere tidspunkt. Om reglene tilsier at man ikke kan ha seremoni eller fysisk kontakt, må man sikre at virksomheten får utdelt på alternativ måte – for eksempel via post, henting, bringing eller liknende. Et diplom er et synlig bevis på at virksomheten og de ansatte har gjort en innsats for miljøet – en fin anerkjennelse å få, også i denne tiden. 

I Miljøfyrtårn vil vi selvsagt gjøre det vi kan for at situasjonen ikke skal forverre seg, og vi vil passe på å minne om at eventuelle overrekkelser må skje på forsvarlig vis i henhold til gitte regler i kommunenVi ser fram til større utdelingerfeiringer og seremonier når situasjonen har bedret seg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om dere har spørsmål. 


For konsulenter

Gjennomføring av møter med virksomhet

Vi oppfordrer til at konsulenter vurderer digital rådgivning til virksomhetene i tiden fremover. Erfaringene fra de siste årene viser at det kan fungere veldig bra så sant det legges til rette for det. Det finnes flere gode og rimelige verktøy for digitale møter. Kontakt oss hvis du ønsker tips til hvordan du kan legge til rette for dette. 

Kunde ønsker utsette prosessen

Hvis dette er en førstegangs sertifisering, så kan det være en god løsning for noen. Men vi anbefaler at du avtaler et konkret oppfølgingspunkt slik at prosessen ikke blir stående på vent.

Hvis dette er en re-sertifisering, så er det viktig å avklare med virksomheten, hvordan de tenker rundt en utsettelse. Hvor lange utsettelse trenger de ? Hvor langt har de kommet i forberedelsene ? Er det arbeid som kan gjøres i denne perioden?

For både eksisterende og nye kunder så anbefaler vi at dere forsøker å se på om deler av arbeidet kan fortsette i tiden fremover, slik at dere ikke mister helt kontakten med virksomhetene.

Hvordan kan vi drive rådgivning digitalt?

Miljøfyrtårn vil forsøke å utvikle noen enkle verktøy som konsulenter kan bruke når de skal jobbe mer digitalt. Vi vil jobbe med dette i dagene fremover.

Kurs

Alle kurs vil foregå som videokonferanse. E-post med detaljer og informasjon sendes ut til de som er påmeldt.


For sertifisører

Gjennomføring av sertifiseringsmøter

Følg med på situasjonen i kommunen der du holder til og der du skal sertifisere. Se Folkehelseinstituttets nettsider. 

Dersom virksomheten og du er enige, og det er anledning til å holde behørig avstand, kan du holde sertifiseringsmøte med dem på lokasjon.

Dersom virksomhet ikke ønsker sertifisering på lokasjon av smittevernhensyn, skal møtet avholdes via video-/telefonkonferanse (nettbasert).

Du kan avtale befaring på lokasjon uansett om sertifiseringsmøtet avholdes via video-/telefonkonferanse, dersom dette lar seg gjøre ut i fra smittevernhensyn.

Dersom du finner avvik på befaring, og virksomheten allerede er godkjent slik vi tilrådet, ta kontakt med Miljøfyrtårn. Avvikene må lukkes for å beholde gyldig sertifikat.

Fysisk sertifisering gir mange fordeler man ikke får ved å avholde via nett. Risiko for ikke å oppdage avvik, kan bli større når man ikke er på stedet der hovedaktiviteten utføres.

Virksomheter med kompliserte miljøaspekt eller der det per i dag kreves besøk i felt (se liste), skal ha fysisk besøk. Om dette må utsettes på grunn av smittevernhensyn, er det ditt ansvar som sertifisør at det gjennomføres når situasjonen tilsier det.