Kongelig åpning av regionkontor

H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit var til stede da Stiftelsen Miljøfyrtårn åpnet kontor i Oslo denne uken. – En viktig milepæl for stiftelsens utvikling, sier konst. daglig leder Hege Lønning. 

Flest Miljøfyrtårn i Oslo

Stiftelsen Miljøfyrtårn administrerer Norges største miljøsertifisering med nesten 5000 sertifikat på landsbasis. Hele 996 av disse er tildelt private og offentlige virksomheter i Oslo. Også Skaugum hovedgård er Miljøfyrtårn, de fikk sitt sertifikat i 2009, og ble resertifisert i 2013. Med hovedkontor i Kristiansand, var det nå tid for å åpne regionkontor i Oslo for å møte den økte pågangen og være tettere på sentrale samarbeidspartnere og kunder.

– Miljøsertifisering er miljøansvar i praksis, uttaler Harald J. Andersen, stiftelsens styreleder og direktør i VIRKE. Miljøsertifisering handler om å justere de daglige rutinene i norske virksomheter som til sammen fører til reduserte klimagassutslipp, avfallsreduksjon, energieffektivisering og større fokus på miljøvennlige innkjøp.

Kongelig tilstedeværelse under åpningen

Regionkontoret ble høytidelig åpnet med kongelig tilstedeværelse torsdag 24. september. I tillegg til H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit, var også 80 representanter fra organisasjons- og næringsliv tilstede under åpningen. Flere av organisasjonene som står bak etableringen av Stiftelsen Miljøfyrtårn deltok med taler, blant dem VIRKE, NHO, LO og Oslo kommune. Dessuten fikk tilhørerne høre hvordan Vinmonopolet og Princess gjennom innføring av Miljøfyrtårn har fått et verktøy for miljøledelse i egne organisasjoner.

Se bilder fra arrangementet på vår facebookside

Kontaktinformasjon for vårt regionkontor i Oslo.

FAKTA:

  • Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifisering med nesten 5000 sertifiserte virksomheter i offentlig og privat sektor
  • Det er 996 godkjente miljøfyrtårnvirksomheter i Oslo med til sammen ca 50.000 årsverk
  • Oslo kommune sertifiserer alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn
  • Stiftelsen Miljøfyrtårn har hovedkontor i Kristiansand, men åpner nå regionkontor i Oslo
  • Skaugum hovedgård er sertifisert Miljøfyrtårn siden 2009 og H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit var til stede under åpningen av Miljøfyrtårns regionkontor i Oslo torsdag 24. september 2015
Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 
Foto: Valentin Zaharia

Regionkontor Oslo