Jobber mer effektivt og sparer penger på miljøtiltak

GK Inneklima er første i bransjen som miljøsertifiserer hele selskapet.

Med energi som kjernekompetanse var det en selvfølge for GK Inneklima å bli Miljøfyrtårn. Nå er hele virksomheten med 21 kontorsteder miljøsertifisert, etter initiativ fra de ansatte selv.

Her i GK er alle ansatte sterkt opptatt av miljø. Vi driver med installasjoner som krever energi – å ta miljøansvaret på største alvor skulle bare mangle, sier Birgit Helene Stav, HR/HMS-sjef i GK Inneklima.

I front på energibruk

Jan Arild Wathne, administrerende direktør i GK Inneklima, konstaterer at energi og miljø er sterkt forankret i selskapet, og at det har vært helt sentralt å få på plass et sentralt miljøstyringssystem. Det sikrer best mulig utbytte av miljøarbeidet, og hjelper med å sette ambisiøse miljømål.

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg. Det skal vi gjøre noe med, ved å levere løsninger med lavest mulig energibehov, sier Wathne.

Han får støtte av eier og konserndirektør HR/HMS John-Erik Karlsen, som understreker at målsetningen også anvendes overfor kontorvirksomheten.

Som ledende leverandør av inneklimainstallasjoner i Skandinavia, skal GK skal ligge i front i bransjen når det gjelder tiltak som skal redusere energibruken.

Nyttig og lærerik prosess

Med god veiledning og støtte av Miljøfyrtårn-konsulent, Rolf Eriksen, ble sertifiseringsprosessen en positiv opplevelse. Sissel Strande, intern miljøkonsulent i GK, roser innsatsen fra de Miljøfyrtårnansvarlige og ansatte på kontorstedene.

Prosessen har gått over tid, men vi har lært mye underveis. Mange har gjort en betydelig innsats, og engasjementet har vært stort. Vi hadde veldig mye på plass i selskapet fra før, så det var mest «lavthengende frukter».

Birgit Helene Stav mener prosessen samsvarer godt med selskapets egen arbeidsmetodikk.

Kontinuerlig forbedring og systematisk arbeid er det som gir størst resultater på sikt. Nå har vi fått et konkret verktøy for miljøstyring – som har styrket miljøbevisstheten i hele organisasjonen!

Ikke bare GK har fått utbytte av prosessen.

Vi så at det var enkelte steg i sertifiseringen som kunne forbedres, og bidro med innspill til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi håper det har gitt gjensidig utbytte. Dette har vært en lærerik og nyttig prosess, forteller Strande.

Fokus på HMS

En annen grunn til at GK valgte Miljøfyrtårn som miljøledelsessystem, var fokuset på arbeidsmiljø. Der skiller det seg fra ISO.

Helse, miljø og sikkerhet er et prioritert område i GK, og vi jobber for at GK skal være et trygt, godt og miljøvennlig sted å arbeide. I vår bransje er det blant annet stor sikkerhetsrisiko på byggeplass, derfor må vi har gode rutiner som sikrer de ansatte, presiserer Stav.

Effektive og lønnsomme tiltak

Hele virksomheten har nå fokus på miljøvennlige løsninger i forbindelse med innkjøp av produkter, håndtering av avfall, energiforbruk, oppfølging av arbeidsmiljø og bilkjøring. Ifølge Strande har det gitt betydelige utslag.

Gevinsten er at vi jobber mer effektivt og sparer penger på miljøtiltak!

Slik oppsummerer GK fordelene med å være Miljøfyrtårn:

  • Flere tar miljøbevisste valg i det daglige og jobber kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen.
  • Forventer økt lønnsomhet på sikt gjennom lavere energiforbruk og avfallsreduksjon.
  • Det stilles strengere krav til miljødokumentasjon i anbudsprosesser. Det å være miljøsertifisert gir konkurransefortrinn.

Energi, HMS, Ventilasjonsentreprenør