Høringsbrev bransjekriterier for forsikringsbransjen