Hovedsertifisorsamling – Miljodirektoratet av Hakon Oen – 20.09.2017