Grimstad-skole best i landet på miljø

Tidligere denne måneden mottok Eide skole Utdanningsforbundets klimapris for 2015. Skolen har vært Miljøfyrtårn i to år, noe som har ført til utvidelse av miljøprosjekter og tiltak.

– Vi syns det er veldig gøy å få tildelt Klimaprisen, og det har gitt oss et ekstra driv for videre miljøarbeid, sier Ann Margrethe Knutsen, rektor ved Eide skole.

De 50.000 kronene prisen består av skal gå til å fortsette klima- og miljøarbeidet. Etter at skolen i Grimstad ble Miljøfyrtårn-sertifisert har det blitt jobbet mer med den pedagogiske sammenhengen mellom miljøtiltak og undervisning. Dette, og et brennende engasjement for miljø i over 20 år, var noe av juryens begrunnelse for hvorfor skolen mottok prisen.

Tverrfaglig arbeid

Utdanningsforbundets jury vektla også at skolen jobber tverrfaglig og grundig.

– Skolen utmerker seg ved å jobbe med klima og miljø på en variert og integrert måte slik at kultur, håndverk, miljø, naturfag og andre fag styrker hverandre. Dette kommer blant annet til uttrykk i en egenprodusert opera med miljøtematikk og Eide-boka, som hver enkelt elev lager i løpet av sine sju år på skolen, og som tar utgangspunkt i lokal historie og natur, heter det i juryens begrunnelse.

Miljø året rundt

– Det er viktig å skolere lærerne, slik at det ikke bare er i prosjektuker og lignende vi jobber med miljø, men gjennom hele skoleåret. Derfor jobber vi aktivt med å knytte tiltak og prosjekter enda tettere opp mot langsiktige lokale læreplaner, forteller Knutsen.

De 100 elevene ved skolen lærer generelt om miljø, men får jobbet praktisk med dette i prosjekter og det daglige.

– Etter at vi ble Miljøfyrtårn har vi blitt mer bevisste på kildesortering, å passe på vannbruken, slukke lys og lignende. I tillegg har vi blitt mer opptatte av estetikken rundt oss, så vi holder det ryddig og planter blomster, sier Knutsen. I tillegg dyrker skolen egne grønnsaker og urter som blir brukt på skolekjøkkenet. Ved å få Klimaprisen 2015 føler vi at skolens miljøarbeid blir sett, og vi håper andre skoler lar seg inspirere, avslutter Knutsen smilende.

Les også omtale av prisen og juryens begrunnelse på Utdanningsforbundets nettsider.
Se video fra prisutdelingen her.

Om Klimaprisen 2015:

  • Prisvinnerne fra Eide skole tok imot diplom, blomster og 50.000 kroner på Utdanningsforbundets landsmøte 5. november i Oslo.
  • Prisen ble delt ut av påtroppende leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, og leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.
  • Prisen deles ut til en barnehage, skole eller lærerutdanningsinstitusjon som har involvert og engasjert barn, unge eller studenter i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene.
  • Dette er fjerde gang prisen deles ut.
Av: Karoline Rise Nøstdal, Ordkraft 
Kilde: utdanningsforbundet.no
Foto: Eide skole

Klimapris, Skole