Ny giv med nytt hovedkontor

Det nyrenoverte Rådhuskvartalet i Kristiansand er nå sertifisert etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell. – Dette viser at vi tar vårt miljøansvar på alvor, sier rådmann Tor Sommerseth.

16. juni ble sertifikatet utstedt til Rådhuskvartalet i Kristiansand, som også er et av pilotprosjektene i Framtidens bygg. Det nye rådhuset består av flere bevaringsverdige gamle bygg som er flettet sammen ved hjelp av nye. Bygget er både klimavennlig og har høye arkitektoniske ambisjoner.

– Sertifiseringen av rådhuskvartalet som hovedkontor viser at vi tar vårt miljøansvar på alvor. Vi har vært Miljøfyrtårn i mange år, og gjennom innføring av hovedkontormodellen kan vi effektivisere kommunens arbeid med miljøsertifisering. Vi er på vei til å bli en klimanøytral kommune, og da er Miljøfyrtårn et viktig verktøy, forteller Tor Sommerseth, rådmann i Kristiansand kommune.

Effektiviserer miljøarbeidet

Kristiansand kommune har siden nyttår jobbet med innføring av hovedkontormodellen i kommunen. Den nye modellen har skapt ny energi og letter miljøarbeidet i kommunen

– De ansatte i enhetene synes miljøarbeidet blir mer relevant for egen drift, og er dermed mer engasjert for innsats. Det sier Miljøfyrtårnkoordinator i Kristiansand kommune, Nelly Drivdal.

Ny giv

– Motivasjonen for miljøarbeid har vært varierende, fordi mange har måtte forholde seg til bransjekrav som ikke har vært like relevante for alle. Men etter innføringen av den nye hovedkontormodellen er det lettere å få folk til å være positive. Nå kan den enkelte enhet konsentrere seg om sine ting, så tar hovedkontoret seg av de overordnede tingene. Jeg opplever at både holdningen til – og arbeidet med Miljøfyrtårn er bedre, og at det er en ny giv og motivasjon ute i enhetene, forteller miljøfyrtårnkoordinator i Kristiansand kommune, Nelly Drivdal.

Hovedkontoret i Rådhuskvartalet tar nå ansvar for miljøløsninger som er felles for enhetene. Eksempel på dette er innkjøpsordninger og styring av energibruk til ventilasjon, oppvarming og lys. Omtrent halvparten av de kravene og rapporteringene som hver enhet måtte gjøre tidligere, blir nå kvittert ut fra Rådhuskvartalet.

Anbefaler hovedkontormodellen

– Jeg tror vi vil se flere Miljøfyrtårn-sertifikater i norske kommuner når de oppdager at arbeidet med sertifisering, årlig rapportering og resertifisering i forbindelse med Miljøfyrtårn blir lettere for kommunene. Jeg vil basert på mine erfaringer helt klart anbefale andre kommuner å ta i bruk hovedkontormodellen, avslutter Nelly Drivdal i Kristiansand kommune.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 

Hovedkontor, Kommune