Vegards Kjuus MENY

– Gir bedre ledelse

Meny-sjef Vegard Kjuus ser på Miljøfyrtårn som et konkurransefortrinn, og mener det skiller seg fra andre miljømerker ved å inkludere arbeidsmiljø.

Til Ukeavisen Ledelse forteller han hvordan Miljøfyrtårn som verktøy har bidratt til økt trivsel, lavere sykefravær og bedre ledelse.

Jeg synes vi har løftet oss på ledelse etter at Meny ble Miljøfyrtårn, sier Kjuus til avisen, og forklarer det blant annet med hvordan flere lederundersøkelser har bidratt til økt bevissthet rundt kulturbygging i butikkene.

Verktøy for ledelse

177 av Menys i alt 193 butikker er sertifisert, og med det nye og enklere systemet for sertifisering, skal kjeden nå ta fatt på de resterende butikkene. Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, mener Meny har sett verdien av et miljøledelsesverktøyet.

Hvis du er et Miljøfyrtårn trenger du som leder faktisk ikke så mange andre styringsverktøy, sier hun til Ukeavisen Ledelse, og tror målbare resultater er viktig for både små og store bedrifter.

Nye Miljøfyrtårn gjør det enklere å måle miljøeffekten over tid, og det har innebygd et eget klimaregnskap og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre gode miljørutiner.

Engasjerte ansatte

Kjuus er opptatt av å inkludere de ansatte i miljøarbeidet. Til avisen peker han på viktigheten av engasjementet:

De ansatte og butikkene gjør tiltak og tenker miljø i alt de gjør, og det er med på å spre entusiasme og riktige holdninger.

For Meny har miljøarbeidet gitt økonomiske gevinster, og han kan blant annet fortelle om en reduksjon i energibruken, mindre matsvinn og grep for å få flere miljømerkede produkter i butikkene.

Ytreberg bekrefter at virksomheter som er Miljøfyrtårn forteller at det lønner seg å handle grønt:

Hvis bedrifter i tillegg til å ta eget ansvar begynner å etterspørre at leverandører må være miljøsertifiserte, vil snøballen virkelig begynne å rulle, sier hun til Ukeavisen Ledelse.

Vi har tidligere skrevet om hvordan Meny ”omplasserer” frukt og grønt og selger det til en lavere pris, for å redusere kasting av mat.

Tekst: Eva Kvelland
Toppbilde: Meny-sjef Vegard Kjuus, Kimm Satvedt/Meny (CC)

Arbeidsmiljø, Dagligvare, Hovedkontor, Miljøforankring, Miljøledelse

Privacy Preference Center