FAQ

Om å bli Miljøfyrtårn

Hvordan blir vi Miljøfyrtårn?

På siden Slik blir du sertifisert får du informasjon om sertifiseringsprosessen og hvordan du blir Miljøfyrtårn. 

Hvor lang tid tar sertifiseringsprosessen?

Alle virksomheter skal bruke en konsulent som har gått på konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Arbeidet fram mot sertifisering tar ca. 3 måneder. I denne perioden går bedrift og konsulent gjennom miljøkartlegging som HMS, innkjøp, avfall, energi, transport osv.

Hva koster det?

Pris for arbeidet i forbindelse med konsulent avtales normalt mellom virksomhet og konsulent. I tillegg kommer faste kostnader. Få full oversikt her: Priser og kostnader

Hvilke sertifiseringskriterier gjelder min virksomhet?

Her er et forslag til en fremgangsmåte for å finne svar på dette spørsmålet.

  • Hvordan er organisasjonen bygd opp?
  • Hvilke tjenester som leveres / produkter som ev. selges / repareres?
  • Hva er de viktigste miljøaspektene?
  • Hvilke krav dekker disse miljøaspektene?

Her kan du søke etter bransjekriterier.

Er du da ennå i tvil hvilke(t) bransjekriterier som gjelder, ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

Kommunen der bedriften ligger, er ikke med i Miljøfyrtårn-nettverket. Hva gjør vi?

Gi beskjed til Stiftelsen Miljøfyrtårn om hvilken kommune det er og hva slags bedrift som er interessert, så vil vi ha en oppfølging mot kommunen.

Samtidig ber vi bedriften om å bruke sitt nettverk til å påvirke og informere kommunen om Miljøfyrtårn. Bedriften kan ikke starte opp miljøfyrtårnprosess før kommunalt vedtak er gjort.

Vi ønsker å benytte oss av hovedkontorkriteriet. Hva er vilkårene for det?

Målgruppen for hovedkontorkriteriet er større kjeder og konsern. På denne siden kan du se forutsetningene for bruk av dette kravet, ved å velge modellbeskrivelsen for konsern og organisasjoner.

Hva er forskjellen mellom en sertifisør og en konsulent?

Konsulent og sertifisør er to ulike roller i sertifiseringsprosessen. 

Som konsulent tilbyr du dine tjenester for å hjelpe dem med ulike miljøtema, eksempelvis innkjøp, avfall, energi, HMS osv. Virksomheten gjennomgår med din hjelp en miljøkartlegging, der bransjekriteriene utgjør målet for virksomheten. Din CV må godkjennes på forhånd av Stiftelsen Miljøfyrtårn før du deltar på konsulentkurs. Se siden Konsulenter

Sertifisøren sertifiserer virksomheten på vegne av kommunen, enten som ansatt i kommunen eller som innleid aktør. Sertifisør sjekker om bransjekriteriene er oppfylt hos virksomheten - slik ivaretas 3. parts sertifiseringsordningen. Som privat aktør må din CV godkjennes av Stiftelsen Miljøfyrtårn før du deltar på sertifisørkurs.

Se siden Om sertifisører

NB! Det er mulig å virke som både konsulent og sertifisør, etter godkjent avlagte kurs og spesifikk godkjenning fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er imidlertid ikke tillatt å virke både som konsulent og sertifisør i samme virksomhet.

Sertifisering og resertifisering

Vi ønsker å bruke logoen deres når vi er sertifisert. Hvor finner vi den?

denne siden finner du logo med retningslinjer for bruk. Logoen er i forskjellige varianter, også i trykkerikvalitet.

 

Vi skal resertifiseres – hva gjør vi?

Før resertifisering: Se denne siden for informasjon. Gå gjennom kriteriene og pass på at de er oppfylt før resertifiseringsmøtet med sertifisør. Kontakt sertifisør i god tid på forhånd for å avtale møte.

Vi har flyttet siden sist sertifisering – hva gjør vi?

Hvis dere har flyttet til et nytt lokale, må miljøkartleggingen som ble gjort ved sist sertifisering revideres på de områdene som omhandler lokasjonen. Dere kan gjøre dette selv, eller hyre inn ekstern miljøfyrtårnkonsulent. Se veileder for resertifisering.

Vi rekker ikke bli resertifisert før sertifikatet vårt går ut - hva gjør vi?

Dersom dere ikke rekker å resertifiseres før sertifikatet deres utløper, kan dere sende oss en e-post med begrunnelse på hvorfor, så kan vi være behjelpelig med å gi dere en midlertidig utsettelse.

Vi har endret navn på virksomheten og ønsker et nytt diplom – hva gjør vi?

Ta kontakt med oss og informer om dette, og bestill nytt diplom. Priser for dette finner du på siden Priser og kostnader

Vi har akkurat blitt sertifisert - når får vi vårt diplom?

Diplom er inkludert i etableringsgebyret og vil bli sendt ut til virksomheter når sertifikatet er kontrollert og godkjent. Leveringstiden for diplom fra trykkeri er beregnet til mellom 5 og 7 virkedager. Utover dette kommer tiden det tar for sertifisør og representant fra kommunen som skal signere. De aller fleste kommuner har en høytidlig utdeling av Miljøfyrtårndiplom 1-2 ganger i året, så ta gjerne kontakt med miljøfyrtårnkoordinatoren i din kommune for å få vite eventuell dato. Les mer om diplom her.

Hvor finner vi idébankene?

Idébankene har vi samlet inne i Miljøfyrtårnportalen. Der finner dere også en rekke veiledere, maler og sjekklister som kan være nyttige hjelpemidler i miljøarbeidet.

Miljøfyrtårnportalen og rapporterting

Jeg har glemt passordet mitt - hva gjør jeg?

Klikk deg inn på Min side. Trykk på der det står glemt passord. Du blir da bedt om å skrive inn ditt brukernavn, det er som oftest din e-post eller virksomhetens generelle e-post. Du får da tilsendt nytt passord pr. e-post. Hvis du ikke vet brukernavnet ditt så ta kontakt med oss

Jeg får beskjed om at min bruker ikke finnes, men jeg vet at brukernavnet er riktig – hva gjør jeg?

Dette skyldes at man har prøvd og feilet med innlogging mer enn 5 ganger på rad. Ta kontakt med oss eller ring på 38 00 80 60, og be om å få låst opp brukeren din.

Jeg skal gi tilgang til sertifisøren i Miljøfyrtårnportalen – hvordan gjør jeg det?

Da logger du deg inn med ditt brukernavn og passord, og klikker deg inn på Virksomhetsadministrasjon. Da kommer du inn på siden der detaljene om virksomheten din står. Der er det en fane som heter Tilganger. Klikk deg inn der og videre inn på der det står Ny ekstern kontakt. Da får du opp en boks hvor du skal skrive navnet til sertifisøren. Ved å begynne å skrive navnet vil det komme opp flere alternative navn som du kan velge. Det står gjerne en (S) eller (IS) bak navnet på de som er sertifisører. Velg den aktuelle personen og gi rollen Sertifisør. Du kan velge å gi tilgang i en tidsbegrenset periode, men dette er ikke nødvendig da dere selv kan fjerne tilgangen når man er ferdig med sertifiseringen.

Hvordan lage avfallsregnskap i leiegårder/kjøpesenter?

Stikkprøvemetode og oppskalering eller kontinuerlig måling er mulige løsninger. Dette kan gjøres både ved omregning fra liter til kg eller vektregistrering. 

Hvordan skal vi måle energiforbruk hos leietaker/kjøpesenter?

Først finner du totalforbruket i kWh/år for hele bygget (f.eks. 180.000 kwh/år) og totalt oppvarmet areal for hele bygget i m2 (f.eks. 1000 m2). Deretter finner du antall m2 leieareal din virksomhet utgjør (f.eks. 100 m2).

Du må så finne ut hvor stor andel leieareal utgjør av det totale arealet:

(Eksempeldata: Leieareal / totalt oppvarmet areal = 100 / 1000 = 0,1)

Du kan så multiplisere totalt energiforbruk for hele bygget med andel leieareal:
(Eksempeldata: 180.000 x 0,1 = 18.000 kWh/år)

I tillegg kommer eventuelle tilleggsforbruk.

Vi må endre i klima- og miljørapporten, men det går ikke. Hva gjør vi?

Rapporten blir låst for redigering når man trykker Levere i rapportskjemaet. Ta kontakt med oss eller ring på 38 00 80 60, så åpner vi rapporten for dere. Det er mulig og mellomlagre hvis du ikke er helt ferdig med rapporten eller du ser at du mangler noe. Da trykker du på Lagre og da vil den ikke bli låst for redigering.

Kommuner

Hva må vi gjøre for å få rabatt på kommunelisens?

En skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner må foreligge, der det står beskrevet hvordan samarbeidet mellom kommunene skal foregå. Denne avtalen sendes Stilftelsen Miljøfyrtårn og kommunene vil da få rabatt på kommunelisensen.