FAQ

Om å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Hvordan blir vi Miljøfyrtårn-sertifisert?

Sertifiseringsprosessen består i å oppfylle spesifikke sertifiseringskriterier tilpasset deres bransje i et skreddersydd digitalt skjema. Dette gjøres i samarbeid med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, som guider dere gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift. Når alle kriterier er oppfylt kommer en uavhengig sertifisør og godkjenner sertifiseringen.

Hvordan kommer vi i gang med sertifiseringen?

Du kan enten kontakte en konsulent selv og be om tilbud, eller du kan kontakte oss i Miljøfyrtårn så hjelper vi deg med å finne en konsulent.

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

En virksomhet bruker i gjennomsnitt 3 måneder fra start til ferdig sertifisert. Tid med konsulent varierer, men normalt trengs det mellom 10 og 15 timer med veiledning.

Hva koster det å bli sertifisert?

Det betales et etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn, som beregnes ut fra antall årsverk i virksomheten. I tillegg kommer kostnader til konsulent og sertifisør. Pris for dette arbeidet avtales mellom virksomhet og konsulent/sertifisør. Se mer om kostnader her!

Hvilke sertifiseringskriterier gjelder min virksomhet?

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle både grunnleggende felles kriterier og kriterier til byggeier eller leietaker, i tillegg til spesifikke bransjekriterier. Vi har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer. Se fullstendig oversikt her.

For virksomheter som allerede er sertifisert

Hvordan går vi frem for å bli resertifisert?

Dere må gå igjennom bransjekriteriene dere er sertifisert etter, og passe på at de er oppfylt og oppdaterte. Dette skal gjøres digitalt inne i Miljøfyrtårnportalen. Kontakt sertifisør i god tid på forhånd før sertifikatet utløper for å avtale møte. Vi hjelper deg med hva du skal gjøre for å være godt forberedt til sertifisør kommer, og på denne siden finner du relevante verktøy og veiledere.

Hva gjør vi når vi ikke rekker å resertifiseres innen sertifikatet går ut?

Dersom dere ikke rekker å resertifiseres før sertifikatet deres utløper, kan dere sende oss en e-post med begrunnelse på hvorfor, så kan vi være behjelpelig med å gi en midlertidig utsettelse.

Hva er mitt brukernavn og/eller passord?

Har du glemt passordet ditt? Da anbefaler vi at du bruker “Glemt passord”-funksjonen på innloggingssiden til Miljøfyrtårnportalen. Brukernavn er vanligvis e-postadressen din. Dersom dette ikke fungerer, vennligst send oss en e-post eller ring 38 00 80 60.

Hvordan endrer vi navn på virksomheten vår, eller adresse?

Dersom dere har byttet navn, må dere melde fra til Miljøfyrtårn, så endrer vi det. Adresse kan dere selv endre inne i portalen.

Hvordan fylle ut klima- og miljørapporten?

Klima- og miljørapporten skal fylles ut og leveres innen 1. april hvert år. Man rapporterer da for foregående år (for eksempel, klima- og miljørapport 2017 skal leveres innen 1. april 2018). Vi har samlet relevante verktøy og veiledere på vår nettside som kan være til hjelp når du skal fylle ut den årlige klima- og miljørapporten.

Hvor finner jeg Miljøfyrtårn-logo og andre profileringsprodukter?

På denne siden finner du logo med retningslinjer for bruk. Logoen er i forskjellige varianter, også i trykkerikvalitet. Her kan du også bestille nytt diplom, skilt og klistremerker.