Egen Miljøfyrtårn-sertifisør på Svalbard

På Svalbard har de første virksomhetene allerede vært sertifisert som Miljøfyrtårn i flere år. Nylig kom en egen sertifisør på plass i Longyearbyen, og nå er flere virksomheter under sertifisering.

– Å ta ansvar for sine ansatte og omgivelsene våre har etter hvert blitt en selvfølge, heldigvis. Jeg tror miljøledelse vil ha en stor effekt her på Svalbard, fordi vi har små forhold.

Det sier Snorre W. Steen, som er Miljøfyrtårn-konsulent på Svalbard. Tidligere har de måtte hente sertifisører fra fastlandet og Tromsø når virksomheter skulle sertifiseres som Miljøfyrtårn på den arktiske øya, men nå er en egen sertifisør på plass på Svalbard.

– Det er viktig at sertifisøren kjenner til utfordringer og tilpasninger som er nødvendige her i Arktis. Videre er det alltid en fordel med kort avstand og god mulighet til kontakt mellom partene i sertifiseringsprosessen, sier Steen.

Flere nye Miljøfyrtårn

Reisearrangøren Basecamp Spitsbergen ble i desember 2010, som første virksomhet på Svalbard, sertifisert som Miljøfyrtårn. Deretter fulgte Sysselmannen på Svalbard opp med sertifisering i juni 2012, før Svalbard Husky i 2014. Imtech Spitsbergen AS og Visit Svalbard er de to siste tilskuddene i juni 2015, og flere virksomheter står på trappene.

– Det har hovedsakelig vært reiselivet som er interessert. Sysselmannen har også gått foran som et godt eksempel, og er nå klar for resertifisering, sier Steen.

Per i dag er Green Dog Svalbard under sertifisering. Videre har Svalbard Museum, Svalbard Booking og entreprenøren Svalbard Bygg fått støtte til sertifisering av Svalbard Miljøfond. Snorre W. Steen tror at virksomhetene ser nytten av sertifiseringsordningen.

– Jeg tror det at så mange virksomheter på Svalbard nå blir Miljøfyrtårn skyldes at de virksomhetene som har blitt sertifisert ser nytten av det. At reiselivet har bestemt seg for å oppnå merket Bærekraftig Reisemål og dermed øke fokuset på miljø spiller inn, og at Svalbard Miljøfond har vært behjelpelige med å delfinansiere sertifiseringskostnadene er også en årsak til veksten, sier han.

Effektiv miljøledelse

Et miljøstyringssystem som Miljøfyrtårn gir virksomheter et verktøy og et rammeverk for daglig styring og kontroll.

– Det er viktig at virksomheter selv tar ansvar for hvordan de driver. Det å ta ansvar for sine ansatte og omgivelsene våre har etter hvert blitt en selvfølge, heldigvis. Jeg tror miljøledelse vil ha stor effekt på Svalbard, fordi vi har så små forhold. På områder som ENØK, avfall og transport kan virksomhetene utgjøre en stor forskjell, sier Steen.

Likevel er det visse utfordringer ved å drive miljøledelse på ei øy i Barentshavet.

– Longyearbyen er et av to tettsteder i Norge som er drevet av kullkraft. Det er en rammebetingelse vi ikke kan endre. Imidlertid kan vi arbeide med ENØK-tiltak for å utnytte den energien vi har best mulig.

– Det er også en del Miljøfyrtårn-krav hentet fra forskrifter som ikke gjelder på Svalbard. Imidlertid løses det ved at vi oppfyller kravene og dermed strekker oss lenger enn gjeldende lovverk, sier Steen, som håper at enda flere virksomheter på Svalbard ser fordelene ved å sertifisere seg.

– Jeg håper at virksomhetene selv ser nytteverdien av en sertifisering. Som et minimum bidrar prosessen til å etablere et styringssystem om det mangler, og til å følge det regelverket som gjelder uansett. Videre gir det en god mulighet for styring og kontroll, og derigjennom bedret økonomi. Sist men ikke minst – en sertifisering viser at virksomhetene tar ansvar for våre felles omgivelser. En Miljøfyrtårn-sertifisering er et tydelig tegn på dette, og er noe å være stolt av, avslutter Steen.

Av: Jan Erik Buarøy og Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft
Foto: Bildet er tatt av Martin H. Munck ved Green Dog Svalbard, som er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Bærekraftig turisme, Miljøledelse