Byggevarekjede sertifisert Miljøfyrtårn

Alle byggevarehusene til Carlsen Fritzøe Handel AS (CFH) er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. 15 varehus kan nå dokumentere at de tilfredsstiller alle krav for å være en Miljøfyrtårn-bedrift.

Snart står de to varehusene til Carlsen Fritzøe Akershus for tur.

CFH oppfyller krav til butikk, kontorvirksomhet og hovedkontor. Virksomhetens miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

– Vi har hatt dette på plass i lang tid. HMS-arbeidet er godt ivaretatt i CF. Nå kan vi dokumentere det for alle byggevarehusene i CFH, sier HMS-ansvarlig i CFH, Ola Halvorsen.

–Å være Miljøfyrtårn betyr at vi har et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Alle ansatte skal tenke over hva de gjør i løpet av dagen. Som Miljøfyrtårn har vi satt den siste prikken over i-en i alle ledd. Alle de ca 370 ansatte i CFH, uansett hvor de arbeider, er involvert i HMS-arbeidet. Alle skal ta del i det, sier Halvorsen.

– Hvor viktig er det å være Miljøfyrtårn?

– CFH ønsker å ta et miljøansvar. Miljøfyrtårn er et anerkjent dokument og sertifikat på at vi gjør det rette. Det kan også være et krav fra enkelte entreprenører at vi som leverandør skal være miljøsertifisert. Vi kan dessuten påvirke våre leverandører til det samme.

Det skader heller ikke vårt omdømme at vi bruker ressurser på å ta vare på miljøet, sier Ola Halvorsen.

KILDE: Artikkelen er i sin helhet hentet fra bygg.no

Butikk, HMS, Hovedkontor