Vil bli best på miljøledelse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen oppfordrer nå sine medlemmer til å bli Miljøfyrtårn. I et samarbeid med Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbys bistand til sertifisering gjennom pilotprosjektet ”Miljøledelse i Kristiansandsregionen”

De fem første medlemsbedriftene som melder sin interesse for å bli miljøfyrtårnsertifisert, vil få en effektiv og gunstig sertifiseringsprosess. Det var under et møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft mandag 24. august at Næringsforeningen, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune offentliggjorde pilotprosjektet. Under samme møte fikk Næringsforeningen utdelt sitt miljøfyrtårndiplom av ministeren.

– Vi ønsker at Kristiansands næringsliv skal bli best på miljøledelse! Vi må ta vår del av ansvaret for en grønn framtid, å være Miljøfyrtårn viser miljøansvar i praksis, sier adm.dir. Anita S. Dietrichson. I en kronikk i Fædrelandsvennen går hun og leder for kommunikasjon og marked i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg, ut med oppfordring til næringslivet i regionen om at det kan være lønnsomt for bedriftene å tenke grønt.

Se medieoppslag fra mandagens frokostmøtet med klima- og miljøministeren:
– Skremmende at så få tar miljøhensyn NRK Sørlandet
– Miljø bør være en sentral del av valgkampen – KRS247.no 

Om pilotprosjektet

Næringsforeningen samarbeider med Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn om pilotprosjektet som har hensikten å øke bevisstheten om miljøledelse og hvilke positive effekter dette kan ha på næringsutvikling. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering og et effektivt verktøy for miljøledelse

Studentsamskipnaden i Agder vil bli Miljøfyrtårn

Kort tid etter at prosjektet ble offentliggjort, var nesten alle plassene fylt opp. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) var først ute med å sikre seg plass blant de fem bedriftene som får bistand og bidrag til å miljøfyrtårnsertifisere seg.

– Vi har valgt å satse på miljøfyrtårnsertifisering av flere grunner. Først og fremst for å ta samfunnsansvar. Studentene og våre ansatte er opptatt av miljøspørsmål. Vi ønsker å være med på å skape positive holdninger, og å vise at vi, ved hjelp av enkle justeringer, kan bidra til endring, sier adm. dir. Steinar Finseth i SiA.

Det var på en ledersamling i sommer at toppledelsen og avdelingslederne i SiA var enige om at SiA skal medvirke til, og være pådriver for, bærekraftig utvikling gjennom en bevisst og langsiktig miljøstrategi. SiA ønsker å redusere miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

– Vi er helt i startgropen for dette arbeidet og må organisere oss på en litt spesiell måte i og med at vi driver i så mange forskjellige bransjer, sier markedssjef Grethe Broen i SiA.

Fra før er kun studentsamskipnaden i Bergen miljøfyrtårnsertifisert.

– Vi satser på å organisere arbeidet etter samme modell som dem – hovedkontormodellen. Det betyr at vi sertifiserer hovedkontoret først – ved hjelp av en ekstern konsulent – og sertifiserer avdelingene etter hvert ved hjelp av en internkonsulent, hvor jeg selv skal følge opp, sier Broen.

Hun har gått på kurs hos stiftelsen og blitt internkonsulent, og kan derfor bidra i de forskjellige avdelinger når hovedkontoret er sertifisert.

På spørsmålet om hva som forventes av prosjektet, sier både Broen og Finseth at de nye studentboligene allerede har kommet et godt stykke på vei med tanke på energibruk og avfallshåndtering, mens det fremdeles er en vei å gå når det gjelder eldre boliger og de andre avdelingene. SiA mener at det på sikt vil bli lønnsomt å redusere avfallsmengde, endre transportvaner, og identifisere flere energisparetiltak. SiA vil også stille miljøkrav til leverandørene.

– Vi forventer ytterligere forbedring av omdømmet når vi går i gang med en så viktig og omfattende prosess. Det skjedde hos Studentsamskipnaden i Bergen, og det er vi overbevist om vil bety noe også hos oss, sier Broen, som gleder seg til å komme i gang.Av:

Anita S. Dietrichson og Randi Røinaas Lomeland
Fotograf: Anders Martinsen fotografer

Miljøledelse, Næringsforeningen