Kepler bilservice

Bedre arbeidsflyt og økt omsetning

Miljøarbeidet vårt er en avgjørende faktor for bedriftens økte omsetningen. Det skyldes bedre flyt og produktivitet blant ansatte. Det har vært bedre enn forventet!

Det sier Joakim Larsen, daglig leder i Kepler bilservice AS. Bedriften har merket en generell økning i omsetningen etter at de ble miljøsertifisert, og et stadig bedre kvalitetsrykte i en “skitten” bransje med flere useriøse aktører.

Vi ønsker å vise vise vei til en renere og grønnere fremtid for bransjen. Kvalitet og miljø er viktige for oss.

Som Miljøfyrtårn har bedriften fått på plass systemer for håndtering av kjemikalier, bruk av verneutstyr, kildesortering og energibruk. I tillegg har de forpliktelser og gode prosesser overfor nærmiljøet, leverandører – og ansatte. Gjennom enkle grep som tydelig merking av produkter og utstyr, har Kepler fått en bedre flyt på arbeidsplassen. Det har vært en lønnsom investering både for de ansatte og bedriften.

Nå vet alle ansatte hva de skal, hvor ting står og hvilke produkter de skal bruke. Det blir mye mindre leting og færre spørsmål – og mer kostnadseffektivt, sier Joakim Larsen.

Blir tatt mer seriøst

Valg av produkter er et av områdene bedriften har hatt særlig fokus på. De viktigste miljøtiltakene de har gjort har vært å stille krav til underleverandørene og bytte ut miljøskadelige produkter. Da et av produktene bedriften benyttet viste seg å være kreftfremkallende og dødelig, ble det umiddelbart byttet ut. Nå slår Kepler et slag for det miljøvennlige lakkforseglings-produktet Evershine CMAX.

Dette produktet er langt bedre for miljøet og for de ansatte. Det er et produkt vi anbefaler!

Kepler viser med dette at de tar HMS på alvor, og det legger også omgivelsen merke til.

Som Miljøfyrtårn opplever vi å bli tatt mer seriøst blant leverandører og kunder. For eksempel er vi blitt underleverandør til Møller Bil som følge av at vi er miljøsertifisert.

Søk hjelp

Kepler bilservice AS søker alltid etter bedre og mer miljøvennlige alternativer. Her er Joakims tips til andre bedrifter:

Selv om dere tror dere har alt på stell er det alltid mer å hente. Søk hjelp og ta miljøansvar!

Skade- og lakkverksted