Bærekraftfestival i Hurdal

24. og 25. juni går den miljøfyrtårnsertifiserte Bærekraftfestivalen i Hurdal av stabelen. Festivalens overordnede konsept er bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på arealplanlegging, næringsutvikling og mobilitet.

Hurdal kommune har satt som mål å bli Norges første plussamfunn. Innen 2025 skal kommunen være karbonnøytral eller bedre, ha økonomisk vekst, og tilføre innbyggere og besøkende økt livskvalitet. Målet ønsker de å nå gjennom flere håndfaste prosjekter. Ett av disse prosjektene er Bærekraftfestivalen, eller Sustainable Valley Festival som det heter når ambisjonene er internasjonale.

Bærekraftfestivalen blir todelt, der konferansedelen retter seg primært mot beslutningstakere og ledere innenfor politikk, kommuner, næringsliv og akademia. Festivaldelen går bredere ut – og byr på et underholdende og lærerikt program til glede, og nytte, for lokalt næringsliv, innbyggere og besøkende i Hurdal. Festivalen er sertifisert Miljøfyrtårn.

Se hele programmet for festivalen og konferansen her.

MEDVIRKENDE – Jan Grønbech (Google) Nina Jensen (WWF), Frederic Hauge (Bellona), Henrik Syse (PRIO), Jan Tore Sanner (H), Måns Nilsson (Stockholm Environment Institute), Ola Elvestuen (V), Eirik Newth (forfatter og astrofysiker), Audhild Kvam (Enova), Lina Ingeborgrud (NTNU), Trine Skei Grande (V), Nikolai Astrup (H), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Malvika Iyer (Global shapers), Birgit Skarstein (Global shapers), Simen Torp (Økolandsbyen), Bernt Reitan Jensen (Ruter), Reinhard Kropf (Helen & Hard), Bright Green Island (Bornholm), Ivar H. Kristensen (Asker kommune), Bård Vegar Solhjell (SV), Rolf Jarle Aaberg (Treklyngen), Knut Arild Hareide (Krf), Rasmus Hansson (MDG), Marianne Marthinsen (AP), Oskar Grimstad (Frp).

Grønne arrangement