Alltid beredt for miljøet!

Vern om naturen og miljøet er sentralt i speiderarbeidet og det var tydelig da 5.500 speidere fra inn og utland var samlet til miljøfyrtårnsertifisert landsleir i Asker. 

– Temaet for landsleiren var «Samfunnsengasjement», og vi mener at å miljøsertifisere leiren var en praktisk måte å vise samfunnsengasjement på. Dessuten hadde vi miljøsertifisert den forrige landsleiren i 2010 og en kretsleir i 2008, så vi synes det var naturlig å fortsette dette arbeidet.

Det sier Håkon Selnes, som var miljøansvarlig for KFUK-KFUM-speidernes landsleir Asker 2014 i begynnelsen av august. 5.500 speidere var samlet til leir på Vettre i Asker, og under åpningsarrangementet delte Askers ordfører Lene Conradi ut Miljøfyrtårndiplomet for arbeidet som var lagt ned i planlegging og gjennomføring av landsleiren.

– Det ble lagt ned en del arbeid. Leiren hadde en egen miljøansvarlig med en komité som hadde ansvar for å følge opp miljøkravene. Det var en god del krav som skulle oppfylles, og miljøansvarlig hadde tett kontakt med de ulike komiteene i leirorganisasjonen. Det ble satt fokus på avfallshåndtering, transport og innkjøp. Siden vi hadde miljøsertifisert leire tidligere, hadde vi en del planer og rutiner som kunne gjenbrukes, forteller Selnes.

Miljøfyrtårnsertifisert speiderleir

– Alle gruppene ble oppfordret til å reise kollektivt. Mange grupper tok tog og buss, og noen syklet til leiren. Det var kildesortering på alle avfallsstativer og avfallsmottak. Alle speidergruppene skulle velge en miljøansvarlig som skulle følge opp kildesorteringen lokalt i gruppa. Miljøkomiteen gikk rundt med grønne vester hele dagen og veiledet deltakerne. Miljøkomiteen hadde også inspeksjon av alle speidergruppene i løpet av leiren, sier Selnes.

Speiderloven sier at “En speider kjenner naturen og verner om den”. Er speiderne av den grunn mer opptatt av miljø enn andre?

– Vårt inntrykk er at unge mennesker generelt er mer opptatt av miljø. Siden vi er en barne- og ungdomsorganisasjon har vi et stort miljøengasjement blant de unge. På leiren så vi at de unge speiderne var mer opptatt av miljø enn de voksne lederne. Vi forsøker også å fronte miljøengasjementet gjennom speiderprogrammet, avslutter Håkon Selnes.

Sertifisøren imponert 

Kirsten Vaaje var sertifisør da landsleiren ble godkjent Miljøfyrtårn. Hun er imponert over arbeidet speiderne har lagt ned

– Dette var veldig systematisk og godt dokumentert. Da jeg var på befaring under leiren ble jeg imponert over hvor velorganisert alt var. Det var også morsomt å se hvor grundig barna sorterte avfall. På en matstasjon for ledere satt det en person hele dagen og passet på at de voksne kildesorterte ordentlig, forteller Vaaje.

AV: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 

Grønne arrangement, Samfunnsansvar