Miljøledelseskonferansen 2018

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som jobber med miljøledelse og grønn vekst.

Tema for årets konferanse er grønn forretningsutvikling, og vil by på mange spennende foredragsholdere:

  • Thina Saltvedt, fornybaranalytiker i Nordea, om finans og grønne investeringer
  • Vibeke Hammer Madsen, adm dir i Virke, om lønnsomhet og ansvarlighet
  • Petter Gulli, kreativ leder i Good Morning, om bærekraft og grønn merkevarebygging
  • Jan Christian Vestre, adm dir i Vestre, om vekst og grønne verdier
  • Annabelle Lefebure-Henriksen, bærekraftsansvarlig i Varner, om miljølederrollen i endring
  • Erlend Aas Gulbrandsen, BI/Høgskolen i Innlandet, om strategier for grønn vekst

Etter lunsj deles konferansen i to sesjoner:

1. Bærekraftige strategier og engasjerte ansatte: Hvordan forankre miljøansvar i hele organisasjonen?
Miljøfyrtårn inviterer til parallellsesjon om forankring av miljøarbeid fra styre og strategier, via ansatte i deres daglig roller og hele veien til kunde eller bruker. For å lykkes med grønn omstilling og bærekraftig vekst, må hele organisasjonen involveres. Vi gir gode eksempler og verktøy for å lykkes.

2. Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter
Oslo kommune og Standard Norge inviterer til en parallellsesjon om framtidens miljøløsninger. Ved bærekraftig byutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen – til beste for folk og miljø. Hvordan kan det offentlige bidra til dette gjennom tjenester, tilrettelegging og rammebetingelser? Hvilke muligheter har næringslivet, og hvilke redskaper disponerer de? Hvem blir markedsvinnerne på veien mot en innbyggervennlig og grønn framtid? Vi presenterer gode eksempler, metoder og internasjonalt anerkjente standarder.

Se programmet for hele konferansen her!


Lokasjon:
Konferansen holdes i Miljødirektoratets nye konferanselokaler på Helsfyr, Grensesvingen 7, 0661 Oslo.

Tidspunkt: 
13. mars 2018 kl. 08.30-15.30

Pris: Kr. 950,- inkludert lunsj.

Frist for påmelding er 5. mars.

 

 

partnere til miljoledelseskonferansen 2018
Miljøledelseskonferansen 2018 arrangeres av Stiftelsen Miljøfyrtårn, Virke, SIMPLI, Oslo kommune og Standard Norge.