Søkeresultater for « ➡️ Ivermectin Over The Counter Canada ☀️ www.Ivermectin-6mg.com ☀️ Buy Stromectol 12mg Uk ️ Buy Ivermectin 12mg Uk - Order Ivermectin 3 Mg Online»

Høring: Nye og reviderte felleskriterier

…Bruk Miljøfyrtårns mal eller lag en egen oversikt som ivaretar følgende punkter: Oversikt over hvilke HMS-lover og -forskrifter som gjelder for virksomheten Dersom kun deler av en lov/forskrift er relevante,…

Bærekraftsveileder

…tenders Procura+Manual fra ICLEI https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljoledelse-og-miljokompetanse https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljomerker ISEAL Guidance – role of labels Fotnote 1 Med ”anerkjent” menes i dette dokument, merkeordninger og miljøledelsessystemer som oppfyller betingelsene i henholdsvis § 15-3…

Klima- og miljørapport

…spørsmål (FAQ) finner du nederst på denne siden. Ellers er du alltid velkommen til å kontakte oss på post@miljofyrtarn.no / 38 00 80 60. Hva er klima- og miljørapporten? Klima-…

Meny kaster 24 % mindre mat

…til redusert pris. Foto: www.meny.no   Miljøfyrtårn-sertifisert Meny har kontinuerlig forbedret seg i sine miljøtiltak, i dag rapporterer Meny-butikkene sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn. I…

Enkeltvirksomhet

…virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av ca. tre måneder, men vi tilbyr også mer effektive kurs som går over fire uker. Se oversikt over kursdatoer, priser og påmelding….

Miljøfyrtårnansvarlig

…oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser at: 77 % opplever miljøforbedringer. 50…

Turister vil ha bærekraft

…Lofoten tar utfordringen Med storslått og unikt landskap har Lofoten lykkes godt i å tiltrekke både norske og utenlandske turister: Bare i 2016 strømmet over 250.000 mennesker til Lofoten. Samtidig…

Tips til en grønnere ferie

…mer miljøvennlig ferie I sommermånedene havner 40 prosent mer plast i havet, mye på grunn av økt turisme . Cruiseskip er verstingen når det kommer til CO2-utslipp pr. passasjerkilometer ,…

Priser og kostnader

…det betales etableringskostnad per lokasjon som sertifiseres. Årsverk Pris 0-9 4 100,- 10-29 6 500,- 30-49 10 000,- 50-99 12 500,- 100-199 15 500,- 200-499 18 500,- 500-999 21 000,-…

Revisjon og justering

…(Plan-Do-Check-Act). Kriteriene er prosessbaserte og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring i klima- og miljøprestasjonene. Innenfor kriteriene fastsetter virksomheten selv sin tilnærmingen til klima- og miljøarbeidet. Kriteriene omhandler: Klima- og miljøpolicy…

Profilering

over profileringsartikler og tilbud. Logo og profilmateriale Miljøfyrtårn-logo Bruk Miljøfyrtårn-logoen på bedriftens nettsider, i e-post, annonser, sosiale medier, for å synliggjøre sertifiseringen på flere ulike flater.🌍Finnes på norsk og engelsk….

Personvernerklæring for Stiftelsen Miljøfyrtårn

…år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi…

Konsern og kommuner/fylkeskommuner

…fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger…

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

…bekostning av kvaliteten, og dette viser at det har vært en riktig retning å gå i, sier daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg. Les mer om EU-anerkjennelsen. Et gjennombrudd for…