Arendalsuka - grønn lønnsomhet

6 steg mot grønn lønnsomhet

Hvordan ta miljøansvar og samtidig tjene penger?

Det var nøkkelspørsmålet da Miljøfyrtårn arrangerte frokostseminar under Arendalsuka, sammen med DNB og Klimpartnere.

Fremtidens investorer viser stadig større interesse for de selskaper og næringer som er med på den grønne omstillingen i Norge. De som klarer å bevege sitt virkeområde, og ta i bruk grønne løsninger og bærekrafig teknologi, vil ha langt større mulighet til å lykkes i fremtidens markeder.

Men hvordan skal dagens bedrifter ta et miljøansvar som lønner seg – også på bunnlinja?

Per Espen Stoknes fra BI forklarte veien til grønn omstilling og vekst som en stegvis prosess som alle bedrifter må gjennom:

1. Utvendige tiltak

Kjøp klimakvoter eller støtt ideelle tiltak og organisasjoner som fronter miljø og bærekraft.

2. Husrengjøring

Rydd i eget hus, sørg for å innføre miljøledelse, reduser energiforbruk og avfall, og gjør transporten utslippsfri. Miljøfyrtårn har gode verktøy for å få dette på plass.

3. Still miljøkrav til leverandører

Det markedet krever, må leverandørene fremskaffe. Når markedet krever miljø i alle ledd, vil det skape bærekraftig innovasjon og grønn lønnsomhet.

4. Legg om driften

Vurder om driften kan optimaliseres, slik at klimafotavtrykket blir mindre.

5. Gå gjennom produktporteføljen

Sikre livsyklusanalyser av dine produkter og tilby alternative produkter og nye tjenester som gir lavere miljøbelastning.

6. Legg om forretningsmodellen

Kan virksomheten tilby tjenester og varer basert på helt nye forretningsområder og en grønnere strategi og erobre nye markeder?

 

– Miljøfyrtårn er et avgjørende og nødvendig redskap på veien mot grønn vekst! Med en miljøsertifisering i bunnen og digitale verktøy som måler en kontinuerlig forbedring, er Miljøfyrtårn en del av løsningen for å oppnå grønn vekst i norsk næringsliv, sa Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøledelse