Kommuner

Kommunen har de fleste steder en viktig rolle i forhold til arbeidet med Miljøfyrtårn. For mange kommuner er Miljøfyrtårn det konkrete virkemiddelet for å møte klimautfordringene lokalt. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet også delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune.


Vi har samlet relevant informasjon om kommunens rolle og oppgaver i forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering i et eget menypunkt øverst på nettsiden For kommuner


Der finner du nyttig informasjon om: 

Hvordan din kommune kan bli en Miljøfyrtårn-kommune

Om kommunens sertifiseringsmyndighet 

Om rollen som miljøfyrtårnkoordinator i kommunen

Om Miljøfyrtårn som næringspolitisk virkemiddel 

Om politisk påvirkningsarbeid 

 

Har du spørsmål rundt kommunenes sertifiseringsrolle, kan rådgiver Anna Despard Asgard kontaktes. Har du spørsmål om miljøfyrtårnarbeidet i kommuner og fylkeskommuner kan rådgiver Lena Ringsbu Stokke kontaktes. Kontaktinformasjonen finner du her.