Gyldige Miljøfyrtårn

Her kan du laste ned en oversikt over sertifiserte virksomheter gruppert geografisk og etter bransjer.

Se dato øverst i PDF for når dokumentet ble oppdatert.

  pdf Liste over gyldige sertifikater fordelt på fylker og kommuner

  pdf Liste over gyldige sertifikater i ulike bransjer

 

Inndragning av sertifikat 
Virksomheter må resertifiseres innen fire måneder etter utløpsdato for sertifikatet. Manglende resertifisering, brudd på lovgivning eller manglende oppfyllelse av bransjekriterier vil medføre at kommunen må vurdere inndragning av miljøfyrtårnsertifikatet.