Om stiftelsen

Stiftelsen Miljøfyrtårn er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 

Hovedorganisasjonen VIRKE, NHO, LOBedriftsforbundetKS, Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og kommunene Bergen, Drammen, Haram, Kristiansand, Larvik, Oslo, Ringsaker, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund

 

Styret

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består av følgende medlemmer: 

Harald Jachwitz Andersen - styreleder, Hovedorganisasjonen VIRKE
Anne-Beth Skrede - nestleder, LO
Lars Erik Sletner, Bedriftsforbundet
Per Anker-Nilssen, NHO
Eva Lian, KS
Kristin Bergersen, Oslo kommune
Per Hjalmar Svae, Hordaland fylkeskommune
Finn Asmund Hobbesland, Kristiansand kommune
Lena Ringsbu Stokke, ansattrepresentant Stiftelsen Miljøfyrtårn 

Hege Lønnnig møter i styret som konstituert daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Strategiske mål 2014 - 2016 

icon Her kan du lese Stiftelsen Miljøfyrtårns strategiske mål for 2014 - 2016.

 

Styreleder

Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Harald Jachwitz Andersen. Han er direktør i Hovedorganisasjonen VIRKE, hvor han har ansvar for det samfunnspolitiske arbeidet, herunder organisasjonens miljøpolitiske engasjement.

Jachwitz Andersen er utdannet samfunnsøkonom med variert næringsøkonomisk og næringspolitisk bakgrunn fra offentlig forvaltning og privat rådgivningsvirksomhet. 

 

Våre vedtekter 

Her kan du lese våre vedtekter. 


Vår historie

Stiftelsen ble etablert i 2003.

Miljøfyrtårn har sitt utspring i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn (initiert og støttet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Prosjektet var en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og Oslo-konferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995.

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. I Kristiansand var Miljøfyrtårn, og er fortsatt, en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

I 1997 startet Kristiansand kommunen å markedsføre Miljøfyrtårn på landsbasis, og spredde etter hvert prosjektet til en rekke kommuner over hele landet.

I 1999 gav SFT driftstilskudd til Miljøfyrtårn - 332.000 kroner. Dette muliggjorde en videre nasjonal satsing dette året.

Våren 1999 utarbeidet en arbeidsgruppe sammensatt av SFT, GRIP, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristiansand kommune et forslag til hvordan Miljøfyrtårn kunne utvikles til et nasjonalt program. September 1999 ga MD sin støtte til programmet, og Miljøfyrtårn ble lagt inn i forslag til statsbudsjett. Statsbudsjettet for år 2000 ble vedtatt med Miljøfyrtårn "om bord".

Miljøfyrtårn-programmet ble etablert som et nasjonalt program med støtte fra MD, i første omgang som et 3-årig prosjekt. 23. februar 2000 ble det opprettet en nasjonal styringsgruppe bestående av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), GRIP og Kristiansand kommune. (Siden trådte Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Bedriftsforbundet inn i styringsgruppen). Den nasjonale styringsgruppen ledet den faglige og strategiske utviklingen av programmet, mens Miljøfyrtårn administrativt og juridisk var en del av Kristiansand kommune. Direktør i GRIP, Eva Britt Isager, var leder i den nasjonale styringsgruppen.

24. mai 2000 ble Miljøfyrtårn-programmet offisielt åpnet i Bodø av statssekretær i Miljøverndepartementet Stein Lier-Hansen.

Miljøfyrtårn-programmet har høstet stor anerkjennelse. I 2001 ble Miljøfyrtårn tildelt Hederspris på Synergi 21 - konferanse i Stavanger. I 2000 vant Miljøfyrtårn hedersprisen som årets markedsfører i Vest-Agder, og også en internasjonal pris som ”Best social innovation” fra det britiske Institute for Social Invention i London.

I 2001 og 2002 ble det tatt initiativ til, og etablert formelt samarbeid med blant annet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Det Norske Veritas (DNV). I 2002/2003 ble det etablert samarbeid med de øvrige akkrediterte sertifiserings-selskapene gjennom Forum for Miljøsertifisering og Miljømerking (FMM). Gjennom FMM samarbeider Miljøfyrtårn-programmet i tillegg med Stiftelsen Miljømerking i Norge (Svanemerket) og Debio (Ø-merke for økologisk mat). I 2002 ble det inngått en samarbeidsavtale med Grønn Hverdag, og i 2003 en samarbeidsavtale med Materialretur AS.

Miljøfyrtårn-programmet ble høsten 2002 evaluert av Miljøverndepartementet. Resultatet ble videreføring av programmet ved hjelp av tilskudd over statsbudsjettet. Fra 1. januar 2003 var ikke Miljøfyrtårn lenger et prosjekt, men en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi er sertifisert etter ISO 9001 - se vårt sertifikat.

Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn - se vårt sertifikat.

Kurs og seminarer

Facebook

Konst. daglig leder: Hege Lønning

Alt innhold er © 2015 Stiftelsen Miljøfyrtårn

Adresse

Vi har kontor i Kristiansand og Oslo, se adressene her. 

Telefon: 38 00 80 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 15.00