Bli Miljøfyrtårn

Nesten 5000 virksomheter over hele landet, alt fra små og mellomstore bedrifter - til konsern og landsdekkende kjeder er sertifisert Miljøfyrtårn. Mange kommuner og fylkeskommuner bruker også våre sertifiseringsmodeller som verktøy for miljøledelse i hele organisasjonen.

Mange opplever at de får konkrete fordeler av å være Miljøfyrtårn, les mer om fordeler

Du kan også lese hvilke erfaringer en rekke virksomheter har som Miljøfyrtårn, bli inspirert av andre


Å bli Miljøfyrtårn er oppnåelig for de fleste, og vår standard sertifiseringsmodell følger kort sagt seks trinn. Informasjon om andre sertifiseringsmodeller for konsern, større kommuner, arrangementer og konferanser finner du her.


STANDARD SERTIFISERINGSMODELL

Etter at virksomheten har bestemt seg for å bli Miljøfyrtårn, tar dere kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn eller direkte med en miljøfyrtårnkonsulent. Konsulenten hjelper dere gjennom prosessen. Du velger selv hvilken konsulent du vil bruke etter å ha mottatt ulike tilbud.

Oversikt over konsulenter i ditt område

Oversikt over priser og kostnaderEn viktig første del av prosessen er å utarbeide en miljøanalyse. Dere etablerer en intern miljøgruppe som sammen med konsulenten foretar en analyse av nåsituasjonen, utfra de kravene som stilles til bransjen du hører hjemme i. 

Miljøanalysen tar for seg temaer som bl.a. helse, miljø og sikkerhet (HMS), energibruk og avfalls- og utslippshåndtering.

Bransjekrav

Utdypende om miljøanalyse 

 

Miljøgruppen og konsulent lager så en handlingsplan, som forteller hva dere må gjøre for å nå målet om å bli et Miljøfyrtårn. Involvering av både ledelse og ansatte er en viktig suksessfaktor i dette arbeidet.

 


Etter utarbeidelse av handlingsplanen, ferdigstiller konsulenten miljøanalysen, og videre framdriftsplan avtales. 

 


De ulike tiltakene iverksettes i virksomheten for å oppfylle bransjekravene.

 


Virksomheten godkjennes og sertifiseres av en uavhengig sertifisør. Det er konsulenten som bestiller og avtaler tid for sertifiseringsmøtet.

 


Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer et godkjenningsbrev fra sertifisør og Miljøtårn-sertifikatet blir utstedt. Dere er nå blitt Miljøfyrtårn! Lag en kommunikasjonsplan og profilér dere som Miljøfyrtårn.

Profileringsmateriell kan du finne her. 

Se visuell beskrivelse i powerpoint av document Veien til å bli Miljøfyrtårn

 

Å være Miljøfyrtårn

Å bli et Miljøfyrtårn er en god start. Å være et Miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i hverdagen.

hjul2015

 

Miljørapportering

Hvert år leverer virksomheten miljørapport hvor forbedringer dokumenteres. Denne rapporten leveres i Miljøfyrtårnportalen. Les mer om årlig miljørapportering.  
 

Resertifisering

Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år og utløper automatisk. Les mer om resertifisering