adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway yeezy boost 350 v2 white adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look
adidas eqt support 93 boost winter 2016 releases adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost off white more images adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined running whitecamo adidas originals eqt black pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white coming soon adidas eqt support ultra primeknit vintage white available adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra pk vintage white available now adidas eqt support ultra primeknit black wool adidas eqt support ultra primeknit black wool

Samfunnsansvar

Stiftelsen Miljøfyrtårn arbeider systematisk med miljørelaterte spørsmål på mange områder. På disse sidene har vi samlet relevante artikler, veiledninger og informasjon på noen av de mest sentrale feltene. Vi fremhever også organisasjoner som arbeider med disse temaene.

 

Samfunnsansvar og Miljøfyrtårn

Samfunnsansvar handler om hvordan virksomhetene opptrer overfor sine interessenter. Fra tidligere tider har man bare sett på den økonomiske bunnlinjen, men om man tar fullt samfunnsansvar ser man på den tredelte bunnlinjen. Denne tar for seg virksomhetens økonomi-, miljø- og sosialregnskap. Regnskapsloven stiller krav til virksomhetene om at de må rapportere på miljø, men det er ingen som stiller krav til at man skal rapportere på det sosiale ansvaret. Dette er i dag frivillig, og det finnes noen internasjonale systemer med retningslinjer for hvordan dette skal foregå. Uansett hvilket system man velger å følge er det retningslinjer innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsvilkår, ivaretakelse av miljøhensyn og fornminner og bekjempelse av korrupsjon. Enn så lenge har Miljøfyrtårn ingen bransjekrav eller retningslinjer som gjelder virksomhetens utlandsaktivitet og fremferd der eventuell produksjon finner sted. Kravene til samfunnsansvar er per i dag altså begrenset til selve sertifiseringsobjektet, dvs. den fysiske lokasjonen som sertifiseres.

Det holder ikke lengre alene å donere penger til gode formål eller veldedighet, man må foreta en aktiv handling, feie for egen dør og ta ansvar for virksomhetens påvirkninger i lokalsamfunn og i landene der de opererer. Det er ikke lengre nok at man følger lover og regler, det forventes at man går lengre, at man viser respekt for kultur og tradisjoner og at man også gir noe tilbake.

Ved å bli et Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det å bli Miljøfyrtårn handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og har gjennom utviklingen av sine bransjekrav gjennomført en miljøanalyse og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for den enkelte bransje. Ved å bli et Miljøfyrtårn kommer man altså til ferdig dekket bord når det gjelder samfunnsansvar og arbeidsforhold, og ved at det ytre miljø er godt ivaretatt gjennom Miljøfyrtårns krav.

Det er blitt gjort en sammenligning mellom NS-ISO 26000 og Miljøfyrtårn hvor det er identifisert hvilke av NS-ISO 26000s syv kjerneområder Miljøfyrtårn ikke dekker pr i dag.

 

 

Bilde 1: hentet fra veiviser til NS-ISO 26000. Bilde 2: hentet fra Heidi Maria Karlssons masteroppgave (2011).

 

 

Miljøfyrtårn har i dag mange krav som dekker de interne prosessene som styring og ledelse, arbeidsmiljø, innkjøp og materialvalg, energiforbruk, transport, utslipp og avfallskontroll. Følgende tre kjerneområder peker seg ut hvor Miljøfyrtårn ikke har krav: menneskerettigheter, forbrukerspørsmål og lokalsamfunnsengasjement og –utvikling.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og handler i hovedsak om å ta ansvar for virksomhetens egne miljøpåvirkninger. I motsetning til andre sammenlignbare miljøledelsessystem har Miljøfyrtårn valgt å ta med arbeidsmiljø som et av temaområdene i ordningen. Ved å inkludere arbeidsmiljø har Miljøfyrtårn beveget seg et skritt bort fra å være et rent miljøledelsessystem, til at det utover de enkelte kravene er opp til hver enkelt virksomhet å ta ytterligere samfunnsansvar. I fremtidige revisjoner vil det derfor vurderes om det er krav innenfor Miljøfyrtårns tema hvor samfunnsansvaret kan forsterkes, eller om det er krav som kan legges til.

Miljøfyrtårn må i sin videre strategi ta stilling til:

  • hvor langt Miljøfyrtårn som en miljøsertifiseringsordning skal dekke samfunnsansvar.
  • om det er andre kjerneområder og emner fra ISO 26000 som skal inn i eksisterende temaområder i Miljøfyrtårn.
  • om Miljøfyrtårn skal integrere samfunnsansvars krav i eksisterende bransjekrav eller utvikle ett eget bransjekrav på det sosiale.

  

Artikler

 

white mountaineering adidas nmd r2 adidas nmd trail release date adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd r2 bb2978 adidas nmd r2 adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd trail release date white mountaineering adidas nmd trail release date where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack release date info adidas nmd monochrome pack release date adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack returns next weekend adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack Adidas NMD R1 Primeknit Monochrome pack adidas nmd r1 triple black reflective stripes release date adidas nmd triple black adidas NMD R1 Triple Black
X@YX@YX@YX@YX@Y