Ny nasjonal møteplass for miljøledelse og sertifisering

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer i samarbeid med NHO, Standard Norge og Oslo kommune til nasjonal konferanse om miljøledelse og sertifisering 12. november 2013. 

 

Skal en virksomhet opprettholde sin konkurransekraft må den ha kontroll på sin miljøbelastning. Miljøledelse og sertifisering er gode verktøy for å utvikle et mer bærekraftig næringsliv.

På denne bakgrunn inviterer vi til nasjonal konferanse om miljøledelse og sertifisering 12. november 2013.

Programmet skal inspirere og hjelpe deltakerne til å omsette grønne visjoner til praktisk og systematisk handling. Vi oppfordrer alle til å merke seg datoen.

Påmelding og endelig program er klart i august.

Se  pdf teaser for konferansen her