Fra verst til best på miljø

Høle skole har gått fra å være en energiversting til å bli Sandnes kommunes første Miljøfyrtårn-skole. 

Bystyret i Sandnes har vedtatt en handlingsplan energi og klima for Sandnes, som innebærer at alle kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårn-sertifisert innen 2016. Det er nå 87 godkjente Miljøfyrtårn i Sandnes.

Hana skole fikk onsdag 17. april overrakt Miljøfyrtårn-diplom som første skole i Sandnes kommune. Sandnesposten har 23. april viet en helside til skolens arbeid med miljøsertifisering, og deler av artikkelen gjengis i den videre teksten:

"Samtidig med at skolebygningen er blitt rehabilitert, har skolen gjennom det siste året arbeidet med å kvalifisere seg til miljøfyrtårn.

- Det er alt fra ENØK og sparepærer til at PC-ene slår seg automatisk av og at vi sorterer søppel. Vi kjøper svanemerkede varer, og har økologisk mat i skolefritidsordningen, sier undervisningsinspektør Jostein Mange Løvtangen til Sandnesposten.

Var en versting
På en del områder var skolen en versting - spesielt på energisparing og ventilasjon. Klasserommene hadde ingen ventilasjon, og det ble også funnet flere hull i veggene.

- Bygget her var ikke bra. Vi har alltid vært gode på søppelsortering, innkjøp og arbeidsmiljø, men i løpet av de siste årene har skolen gjort en del endringer og oppgraderinger. Nå ligger vi helt i toppen på miljøfronten, forteller Løvtangen.


Fornøyd rektor
Rektor Arvid Strand er fornøyd med hvordan skolen fremstår i dag.

- For bare fire år siden hadde vi et skolebygg som ble energimerket klasse F. Det lakk så mye varme ut av skolen at skoletaket ikke frøs! I dag har vi nytt ventilasjonsanlegg, tette tak og vindu, og er med det på den offensive delen av økonomiplanen i kommunens innføring av ENØK-satsing, sier Strand, og legger til at elevrådet skal ha sin del av æren for at dette har vært mulig.

Les hele artikkelen i denne pdf-filen: pdf Artikkel i Sandnesposten 23.04.13  

Kilde: Sandnesposten