Miljørapporten

Nesten 80 % av miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter har levert den årlige miljørapporten innen fristen 1. april. Det er fremdeles mulig å levere inn miljørapport for 2012, og vi oppfordrer dere som ikke har levert til å gjøre det så fort som mulig.

 

 

Vi beklager at det for enkelte virksomheter oppstod tekniske problemer ved levering i dagene før påske. Miljøfyrtårnportalen lå nede i et begrenset tidsrom tirsdag 26. mars grunnet stor pågang. For virksomhetene dette gjelder er det gitt utvidet frist for innlevering av miljørapporten til 1.mai.

Miljørapporten skal leveres i Miljøfyrtårnportalen.