Mer miljøvennlig havn


Trondheim Havn er sertifisert som Miljøfyrtårn. Havna er dermed en av få havner i Norge som kan smykke seg med utmerkelsen.


Det var Trondheimsordfører Rita Ottervik som overrakte sertifikatet til havnedirektør Wollert Krohn-Hansen under et arrangement denne uka.

Havna er et interkommunalt selskap som også omfatter havna på Orkanger. Havnas omfattende virksomhet medførte at en rekke bransjekrav måtte innfris før sertifisering, både som transportbedrift, gårdeier, verksted og kontorvirksomhet, i tillegg til egne havnekrav – i alt 145 krav. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering startet i 2009.

- Årsaken til at det har tatt så lang tid, er at havneselskapet er en veldig omfattende og kompleks virksomhet. For å bli miljøsertifisert, er det ulike krav til ulike typer bedrifter. Transportbedrifter må innfri krav som er laget for transportnæringa og frisører for frisørvirksomheter. Men for havna må vi innfri krav som omhandler mange ulike virksomheter, som havnevirksomhet, mekanisk verksted, transport, kontorvirksomheter og krav til utleier av næringsbygg. Mens en vanlig bedrift kan få til dette på et halvår, har vi brukt over tre år. Nå som vi er i mål, innfrir vi nesten 150 krav med stort og smått, sier Daniel Flathagen til Avisa Sør-Trøndelag.

Veien til Miljøfyrtårn
Trondheim Havn beskriver veien til Miljøfyrtårn på denne måten på sine nettsider

Miljøarbeidet frem mot sertifisering har bestått av mange små grep, som å etablere miljøboder og flere kildesorteringsfraksjoner, og å distribuere prislister og andre trykksaker kun digitalt. I tillegg er det gjennomført mange interne tiltak: arrangert økokjøringskurs, etablert tosidig kopiering, og skaffet «havnesykler» som ansatte bruker internt på havneområdet. I tillegg følges kjøretøybruk, vannforbruk og strømforbruk opp på en bedre måte enn tidligere.

Gjennom etableringen av en innkjøpsveileder reduserte havna både antall innkjøpere og leverandører, noe som gir bedre oversikt og tids- og kostnadsbesparelser på innkjøpsfronten. Gjennom innkjøpsveilederen anbefaler havna også leverandører å miljøsertifisere seg, og å tilgjengeliggjøre miljømerkede varer.

Sertifiseringen utgjør bare startskuddet for havnas miljøarbeid, nå integreres miljøarbeidet enda tettere med det øvrige HMS- og internkontrollarbeidet for å sikre videre fremdrift. Signaleffekten til et slikt miljøarbeid ble tydelig ganske tidlig i prosessen. Allerede før havna ble sertifisert tok flere leietakere oppfordringen på strak arm og miljøsertifiserte seg.

 

Kilder: Trondheim Havn og Avisa Sør-Trøndelag
Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn