Første bærekraftige reisemål


Som det første landet i verden har Norge lansert en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Røros, Lærdal, Vega og Trysil er de første destinasjonene som har innfridd kravene til bærekraftige reisemål. 

 

 

- Utviklingen av et bærekraftig reiseliv er en av hovedmålsetningene i reiselivstrategien. Denne merkeordningen er et konkret resultat av dette arbeidet og viser at Norge nå markerer seg helt i verdenstoppen når det gjelder utvikling av bærekraft på et reisemål, sier Nærings -og handelsminister Trond Giske.

Ordningen er utviklet av Innovasjon Norge og er basert på internasjonale kriterier, som er blitt videreutviklet og testet gjennom de fire bærekraftpilotene i prosjektet; Røros, Lærdal, Vega og Trysil. Det er disse pilotene som idag leder vei i det internasjonale arbeidet gjort på området, når de som de første reisemål i verden får tildelt merket for “Bærekraftig reisemål”, etter et systematisk og målrettet arbeid over en lengre periode. I Trysil er blant annet 20 restauranter blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå er det åpent for nye destinasjoner som vil være med på opplegget, flere har allerede meldt sin interesse.

- Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Jeg tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene, et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Les mer om Bærekraftige reisemål her.
Du kan også lese en nyhetsartikkel om bærekraftige reisemål i Dagbladet. 


Fakta om Bærekraftig reisemål:

  • Kvalitetsmerket “Bærekraftig reisemål” tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative påvirkning.
  • Reisemålene som oppnår merket “Bærekraftig Reisemål” har oppfylt 45 krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk, god bevaring av natur og kultur, godt lokalsamfunnssamarbeid og en sunn økonomi i reiselivet.
  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.
  • Bærekraft i reiselivet dreier seg om helhet; redusere og fjerne negative fotavtrykk, fremme kvaliteter natur og miljø, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter. Denne helheten gjør at reisemålene må utvikles i et tett samspill mellom kommune og reiseliv.


KILDE: Innovasjon Norge

Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com