Sertifisert med hovedkontormodellen

Posten Norge har brukt Miljøfyrtårns hovedkontormodell under sertifiseringen av hovedkontoret i Oslo. Nå er 20 enheter i Posten Norge blitt Miljøfyrtårn, og videre ambisjoner er å få sertifisert og resertifisert flest mulig enheter ved hjelp av egne folk. 

 - Vi har allerede sertifisert 19 enheter, og ønsker selvfølgelig at vårt hovedkontor skal ha samme krav og sertifisering som underliggende enheter. Vi har tatt i bruk hovedkontormodellen fordi den vil bidra til å forenkle arbeidet med å sertifisere ytterligere enheter i Posten & Bring. Det er en rekke krav som blir oppfylt av hovedkontor som man lokalt ikke behøver å bruke ressurser på, samtidig som nye rapporter er svært mye enklere og sparer oss for mye skrivearbeid.


Det forteller Gerd Gjengedal Hansen som er seniorrådgiver i konsernstab HR i Posten Norge. Hun har hatt ansvaret for sertifiseringen av hovedkontoret. 12. mars ble Miljøfyrtårndiplomet delt ut i Oslo Rådhus. Tilstede fra Posten Norge var miljødirektør Colin Cambell (bildet) og seniorrådgiver Gerd Gjengedal Hansen.

Hvorfor er en miljøsertifisering viktig for Posten?
- I Posten Norges miljøstrategi er en av strategiene å øke kunnskapen om og oversikten over egen miljøpåvirkning, samt gjennomføre tiltak og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon. Å skape engasjement hos medarbeiderne er en annen strategi. I arbeidet fram mot en Miljøfyrtårnsertifisering blir de ansatte involvert i prosessen, gjennom å komme med forslag til tiltak på egen arbeidsplass. På bakgrunn av dette ønsker vi å fremstå som en bedrift som oppfyller kravene til en sertifisering, og som tar samfunns- og miljøansvaret på alvor, forteller Gjengedal Hansen. 

Hvordan har arbeidet fram mot sertifisering vært?
- Arbeidet har vært krevende i den forstand at det er mange ulike fagmiljøer som skulle involveres. Informasjon om hva og hvorfor har krevd en del tid, alle har imidlertid stilt seg positive, bidratt og levert det vi har etterspurt, sier Gjengedal Hansen.

Med hovedkontoret sertifisert er nå 20 enheter i Posten Norge blitt Miljøfyrtårn. Videre ambisjoner er å få sertifisert og resertifisert flest mulig enheter ved hjelp av egne folk.

- Dette er ett av mange miljøtiltak vi gjør - og til sammen håper vi at dette vil gjøre et positivt inntrykk både internt og eksternt. Det tvinger oss til å se på egne rutiner som f.eks, tjenestereiser, papirforbruk, avfallsreduserende tiltak, lage mål og handlingsplaner for de kommende år. Arbeidet har medført en bevisstgjøring hos de ansatte, som jevnlig får informasjon om miljøarbeidet, avslutter Gjengedal Hansen.