Reviderte krav til skole og barnehage

Miljøfyrtårn lanserer reviderte bransjekrav for grunnskole/sfo, videregående/folkehøgskole og barnehage. De oppdaterte kravene er tilgjengelige på hjemmesiden vår og i miljøfyrtårnportalen.

Du finner de aktuelle bransjekravene her - fra 6. februar. 

Under lanseringen av barnehagekravet 6. februar kom ved en glipp krav ID 786 for barnehager ikke med. Kravet er med i endringsloggen, men ikke i selve lanseringen av bransjekravet. Dette er nå rettet opp. Krav ID 786 lyder «Barnehagen skal gjenbruke egne avfallsfraksjoner (melkekartonger, eggekartonger, eggeskall etc.) som barna kan bruke i sine formingsaktiviteter.»
 

I revisjonsprosessen har vi valgt å slå sammen og gå fra tre skolekrav (49, 49a og 49b) til to skolekrav (49a og 49b), det vil si enten grunnskole/sfo eller videregående/folkehøgskole.

Dette vil få konsekvenser for de virksomhetene som er sertifisert etter kun skolekravet, og som ved resertifisering må gjøre en vurdering om det fremdeles er relevant å sertifiseres etter skolekravene eller om andre krav må benyttes. Det vil gå en egen e-post til virksomhetene dette vil være relevant for.

Miljøfyrtårn har også lagt ut en endringslogg hvor man kan se hvilke endringer som er gjort fra det gamle kravet til de reviderte kravene til skole og barnehage. Endringsloggene finner dere her: 

pdf Endringslogg - krav 36 barnehage februar 2013
pdf Endringslogg - krav 49a grunnskole sfo februar 2013
pdf Endringslogg - krav 49b videregaende folkehogskole februar 2013


I pdf  Vedlegg - Høringsinnspill og forskrift om Miljørettet helsevern  finner dere mer informasjon om høringsinnspill og forskrift om Miljørettet helsevern.