Første statlige Miljøfyrtårn i Oppland

Fylkesmannen i Oppland er sertifisert Miljøfyrtårn som den første statsetaten i fylket. Mandag 28. januar ble beviset på dette tildelt fylkesmann Kristin Hille Valla av Lillehammers ordfører Espen Johnsen. 

Fylkesmannen i Oppland er med dette den tiende av totalt 18 fylkesmannsembeter som er Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Ordfører Espen Johnsen sa han håpet Fylkesmannen vil gå foran som et godt forbilde for de andre. I Oppland er det i alt 21 regionale statsetater som har kontor, og Fylkesmannen er altså den aller første av disse som oppnår Miljøfyrtårnstatus.

Fylkesmannen har jobbet i hele 2012 for å oppnå dette. I arbeidet er det analysert rutinene i embetet i forhold til miljøkravene, gjennomgått kravspesifikasjonene regelmessig, og innhentet opplysninger og dokumentasjon.


- Fylkesmannen vil bidra til et mer miljøvennlig samfunn som gir mindre utslipp. Da må vi begynne med oss selv. Å være miljøfyrtårn gir oss større troverdighet når vi går ut og skal påvirke andre, sa fylkesmann Kristin Hille Valla under markeringen. Hun sa også:

- Å være Miljøfyrtårn er en måte for oss å ta del i samfunnsansvaret på og å gjøre en miljøinnsats. Gjennom å være Miljøfyrtårn hjelper vi oss selv på en systematisk og tilpasset måte å gjøre en praktisk innsats.

På markeringen orienterte Ingebjørg Boye på vegne av Stiftelsen Miljøfyrtårn om det å være Miljøfyrtårn, og hva som forventes av fylkesmannen framover.

I overkant av 100 av medarbeiderne i embetet var til stede. De fikk blant annet servert økologiske småretter denne dagen.

Hele fylkesmannens tale ved markeringen finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland. 

Se flere bilder fra markeringen på fylkesmannens Facebookside.

-

Bildetekst: Ordfører i Lillehammer Espen Johnsen overrekker sertifikatet til Fylkesmann Kristin Hille Valla.
Tekst og bilder er hentet fra nettsiden til Fylkesmannen i Oppland.