Miljøpol nummer 200

Miljøsertifiseringen av Vinmonopol har skutt fart. I går fikk Fredrikstad Østsiden, som sertifiserte pol nummer 200, tildelt sitt velfortjente diplom av ordføreren.

 

Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og i løpet av året skal alle butikkene være i mål. Allerede nå er Vinmonopolet landets største miljøfyrtårn målt i antall sertifiserte butikker. 

Butikksjefen på Østsiden, Einar Zakariassen, er selv intern miljøkonsulent og bidrar i sertifiseringsarbeidet i andre butikker i distriktet. At hans butikk ble nummer 200 synes han var ekstra artig.

- Vi har jo tidligere også hatt fokus på HMS-arbeidet, men underveis mot miljøsertifisering, fant vi ut at det er mye vi hadde oversett eller ikke tatt alvorlig nok. Jeg synes vi har lært mye, og vi har fått strukturert butikken enda bedre enn tidligere.

- Det har vært viktig for meg å involvere de andre i butikken. Fra dag én tok jeg med meg verneombudet Rickard Ahlsen i prosessen. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med alle i butikken. De har vist stort engasjement og interesse for å bli sertifisert. Vi satte av en hel dag som vi kalte ”Den store miljøfyrtårndagen”. Da inviterte vi alle ansatte inkludert ekstrahjelper til kurs og informasjon om miljøfyrtårn. Vi delte butikken i to puljer med lunsj i mellom slagene, og fikk gått alle gjennom alle punkter som de skulle kjenne til og lære om i løpet av den ene dagen, avslutter Einar.

 

Bildetekst: Gjengen på Østsiden med ordfører Jon Ivar Nygård og butikksjef Einar Zakariassen i front. (Nestleder Ragnar Karlsen, Rickard Ahlsen, Tom Skybak, Fredric Lehman, Helge Hammeren, Sigurd DeBruqe, Jannicke Nøkleby).

 

Tekst og bilder: Vinmonopolet