Nytt styre i Miljøfyrtårn

Arbeidsgivere og arbeidstakere sammen i nytt styre for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

 


- Vi har som arbeidsgivere og arbeidstakere et felles ansvar for miljøet, og Miljøfyrtårn gjør miljøarbeidet håndgripelig og systematisk. Det sier styreleder Harald Jachwitz Andersen, direktør for samfunnspolitikk i Hovedorganisasjonen VIRKE.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Det nye styret er bredt sammensatt av sentrale organisasjoner og har god regional forankring. Styret ble konstituert torsdag 17. januar og har medlemmer fra NHO, VIRKE, LO, KS, Bedriftsforbundet, Oslo kommune, Kristiansand kommune og Hordaland fylkeskommune. De ansatte i Stiftelsen Miljøfyrtårn er også representert.

Vedlagt bildet viser det nye styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Bakerste rad fra venstre:
Morten Leuch Elieson (daglig leder Miljøfyrtårn), Eva Lian (KS), Finn Aasmund Hobbesland (Kristiansand kommune), Lise Kolberg (Oslo kommune) og Lars Erik Sletner (Bedriftsforbundet),

Første rad fra venstre:
Lena Ringsbu Stokke (ansattrepresentant Miljøfyrtårn), Per Hjalmar Svae (Hordaland fylkeskommune), Anne-Beth Skrede (LO) og Harald Jachwitz Andersen (VIRKE - styreleder). Ikke tilstede: Dagfinn Malnes (NHO).

 

Les mer om styret og stifterne av Miljøfyrtårn her.