Miljøfyrtårns klimastrategi

Miljøfyrtårn har utarbeidet en klimastrategi som beskriver tiltak vi mener en virksomhet bør ta for å redusere utslippene av CO2. Utallige virkemidler som skal bidra til reduksjon i klimagassutslippene blir presentert på markedet.  

Det kan være vanskelig for en virksomhet å holde seg oppdatert og orientert, derfor har vi laget en oversikt over hva Miljøfyrtårn regner som gode klimatiltak. Se vår klimastrategi her. 

 

Miljøfyrtårn ønsker å presisere ovenfor sine kunder og nettverk hva vi regner som gode klimatiltak og hva vi mener ikke bør være vesentlige virkemidler i virksomheten. Miljøfyrtårns klimastrategi beskriver de typene tiltak vi mener en virksomhet bør ta for å redusere utslippene av CO2. Klimastrategien kan du lese om på vår nettside, under fanen fagstoff-klima.


CO2-kalkulator
Økt kunnskap om klima har ført til at mange virksomheter har et ønske om å kunne se effekten av egne tiltak. Det er utviklet flere typer CO2-kalkulatorer og Miljøfyrtårn har valgt å basere vår CO2-kalkulator på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). 

CO2-kalkulatoren deler opp virksomhetens utslipp av CO2 i tre områder (Scope). Disse er inndelt etter hvor utslippet foregår (i egen virksomhet eller hos andre virksomheter) og hvor stor innflytelse virksomheten har til å endre utslippene. Omregningsfaktorene i CO2-kalkulatoren er utarbeidet av MiSA (MiljøSystemAnalyse).


For en oversikt over hvilke faktorer som er inkludert i klimaregnskapet, les Miljøfyrtårns klimastrategi på vår nettside under fanen fagstoff, og tema klima.