Lavere sykefravær

Virksomheter som er Miljøfyrtårn har et lavere sykefravær enn landsgjennomsnittet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det viser Resultatundersøkelsen for 2011. 

Undersøkelsen baserer seg på data innrapportert fra 2941 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og er kontrollert av NTNU.

Resultatundersøkelsen viser utviklingen i prestasjoner innenfor områdene sykefravær, energiforbruk, avfallsmengder og –sortering, innkjøp og transport. I tillegg er det gjennomført en benchmarking for å se nærmere på prestasjonene til virksomhetene innenfor bransjene kontorvirksomhet, barnehage, butikk, skole og hotell.

Undersøkelsen for 2011 viser: 

- Lavere sykefravær hos sertifiserte virksomheter
- Redusert energibruk
- Positiv avfallsutvikling 
- Innkjøp av flere miljømerkede produkter 

Kortversjon av resultatundersøkelsen kan du lese her.
Hele resultatundersøkelsen for 2011 finner du her.

Miljøfyrtårns miljørapporteringssystem brukes som verktøy for å måle miljøeffektivitet. I flere av bransjene har virksomheter vært miljøfyrtårnsertifisert over tid, og man vil dermed kunne se resultatene av å innføre Miljøfyrtårn som et miljøledelsessystem over lengre tid.

Stiftelsen har ambisjoner om å kunne fremstille den enkelte bransjes utvikling hyppigere, og det er viktig for oss å foreta analyser på så oppdaterte tall fra SSB som mulig.