Miljøansvar i praksis

I alt 18 bedrifter er nå miljøsertifisert i Overhalla - i desember mottok 4 nye bedrifter sertifikat under en høytidelig overrekkelse fra kommunens ordfører. 

Spar Skage, Spar Overhalla, Ica Nær Overhalla og Lyngsnes Gartneri er bedriftene som i samarbeid med kommunen og Grønn hverdag har nådd målet om å bli miljøbedrifter.

nettsidene til Overhalla kommune kan du lese mer om veien til miljøsertifiseringen.