Grønt Punkt Norge og Miljøfyrtårn

Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana RøineVi samarbeider med Grønt Punkt Norge, her illustrert ved adm.dir Jaana Røine, som er næringslivets redskap for å sikre gjenvinning av emballasje. Flere av bransjekravene til Stiftelsen Miljøfyrtårn har lagt opp som en forutsetning at virksomheter som er ansvarlig for emballasje også har medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende.

Bakgrunnen for Grønt Punkt Norge var at Miljøverndepartementet på midten av 1990-tallet inngikk bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjens livsløp.

Miljøverndepartementet går nå aktivt ut og oppfordrer kommuner og alle offentlige innkjøpere til å delta som kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Et kontrollmedlemskap er gratis, og er lagt opp for innkjøpere som krever at vareleverandørene deres er medlem av en returordning. Dette har i noen sammenhenger skapt misforståelser i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

I en redegjøresle fra Grønt Punkt Norge slås det fast at det på ingen måter er strid mellom innkjøpsregelverket, kravene fra Miljøfyrtårn og myndighetenes intensjoner. Les redegjørelsen fra Grønt Punkt Norge pdf her , og se gjerne hva Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell uttaler til Østlandets Blad 8. oktober.