- Oslos grønneste virksomhet

Agnieszka Kowalczyk, Gøril S. Netteberg og Knut Guldbrandsen i Moderne Byggfornyelse jobber i Oslos grønneste virksomhet

Entreprenøren Moderne Byggfornyelse har økt sorteringsgraden fra 50 til 70 prosent og kuttet CO2-utslippet med 20 prosent på få år. Tirsdag 11. desember ble de kåret til årets grønneste virksomhet i Oslo. 

Dagen etter at EU mottok fredsprisen i Oslo Rådhus, var det Moderne Byggfornyelse sin tur til å motta pris i det samme bygget. Entreprenøren ble kåret til Oslos grønneste virksomhet under julekonferansen for "Oslo grønn hovedstad". 

– Det var et kick å bli nominert, og det er en enda større opplevelse å faktisk vinne prisen, oppsummerte en stolt administrerende direktør Knut Guldbrandsen i Moderne Byggfornyelse fra talerstolen i Oslo Rådhus.

Moderne Byggfornyelse ble Miljøfyrtårnbedrift i 2010, og siden den gang har entreprenøren tatt store steg på miljøsiden.

– Det er mange av medarbeidere i bedriften som har stått på og tatt miljøfyrtårntankegangen innover seg raskt. Det som har overrasket meg mest er resultatene av prosessen. Nå ringer medarbeiderne inn med konkrete spørsmål om hvordan de skal håndtere miljøproblemstillinger de møter ute på byggeplas, og vi har også fått på plass bedre systemer og rutiner for flere ting, som for eksempel avfallshåndtering, sier Guldbrandsen til nettstedet for Byggeindustrien www.bygg.no.

- Velfortjent pris
Kjersti Larsen fra Grønn Hverdag er imponert over entreprenørens miljøarbeid. I juryens begrunnelse heter det at vinneren har skilt seg ut som en bedrift med høye og ambisiøse målsettinger, gode miljøfyrtårnrapporter, miljøarbeidet er godt forankret i ledelsen og de ansatte er involvert i miljøarbeidet.

– De har også mange miljøvennlige leverandører, de har gode miljømål og i tillegg til sine prestasjoner innen miljøledelse, bidrar de dessuten til bedre miljø og klima gjennom energioppgradering av næringsbygg, sa Kjersti Larsen under prisutdelingen.

Håndfaste resultater
Blant annet har Moderne Byggfornyelse klart å øke sorteringsgraden sin fra 50 til 70 prosent, en betydelig gevinst for en bedrift som produserer 1.000 tonn avfall i byggeprosjekter løpet av et år.

De har også lykkes med å redusere CO2-utslippet med 20 prosent blant annet gjennom mer miljøvennlige biler og bedre rutiner for kjøring og innkjøp av material og utstyr.

– Men det å være miljøfyrtårnsbedrift, handler ikke bare om avfallshåndtering og CO2-kutt. Det handler vel så mye om å skape godt arbeidsmiljø, få ned sykefraværet og ikke minst om å øke kompetansen til de er ute og jobber med rehabilitering og energioppgradering hver dag. At de sitter på oppdatert informasjon og kunnskap, er alfa og omega i forhold til hvilke løsninger de anbefaler til kundene, sier økonomisjef Gøril S. Netteberg til bygg.no.

Teamarbeid
Hun har vært en av de mest sentrale i Miljøfyrtårn-arbeidet hos Moderne Byggfornyelse.
– Du setter deg helt andre mål når du er Miljøfyrtårnsbedrift enn når du ikke er det. Det gjelder ikke bare innenfor miljø og sykefravær, men også innenfor arbeidsmiljø. Det å få teamene til å fungere sammen, få medarbeiderne engasjert, gi større ansvar og sørge for at alle for god nok informasjon, er en svært morsom og spennende del av arbeidet, sier Gøril S. Netteberg.

-

KILDE: Saken er i sin helhet kopiert med tillatelse fra Byggeindustrien www.bygg.no og foto av Frode Aga

Bildetekst: Agnieszka Kowalczyk, Gøril S. Netteberg og Knut Guldbrandsen i Moderne Byggfornyelse jobber i Oslos grønneste virksomhet.