Sertifisør: Verktøy

 

Følgende maler, sjekklister og materiell er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn til hjelp for sertifisører. 

 

Maler

document Rapportmal - forslag til godkjenningsbrev  (.doc)

document Rapportmal - forslag til sertifiseringsrapport  (.doc)

document Sjekkliste for resertifisering - alle virksomheter  (.doc) pdf

pdf  Brukerveiledning: Hvordan opprette sertifikat i portalen

Visuell beskrivelse - hvordan opprette sertifikat i Miljøfyrtårnportalen steg for steg (lenke til Nanolearning)

 

Materiell

 Kommunebrosjyre (.pdf)

 Brosjyre - Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen (.pdf)

pdf  Sammenligning av Miljøfyrtårn og ISO 14001  (.pdf)

 

Gjeldende bransjekrav

pdf Bransjekrav som kan kreve besøk i felten (.pdf)

Se siden Bransjekrav