Sertifisør: Verktøy

 

Følgende maler, sjekklister og materiell er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn til hjelp for sertifisører. 

 

Maler

iconRapportmal - forslag til godkjenningsbrev (.doc)

iconRapportmal - forslag til sertifiseringsrapport (.doc)

iconSjekkliste for resertifisering - alle virksomheter (.doc)

icon Brukerveiledning: Hvordan opprette sertifikat i portalen

Visuell beskrivelse - hvordan opprette sertifikat i Miljøfyrtårnportalen steg for steg (lenke til Nanolearning)

 

Materiell

icon Kommunebrosjyre (.pdf)

icon Brosjyre - Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen (.pdf)

icon Sammenligning av Miljøfyrtårn og ISO 14001 (.pdf)

 

Gjeldende bransjekrav

iconBransjekrav som kan kreve besøk i felten (.pdf)

Se siden Bransjekrav