Sertifisør: Verktøy

 

Vi har utarbeidet maler, sjekklister og øvrig materiell til hjelp for sertifisører. Her kan du laste ned oversikt over godkjente sertifisører. 

Sjekkliste for resertifisering - alle virksomheter 

 

Brukerveiledninger

Her har vi samlet relevante brukerveiledninger for deg som er sertifisør. 

Slik oppretter du sertifikat i Miljøfyrtårnportalen - demo (vil bli oppdatert snarlig)

pdf Veileder for miljøkartlegging i Nye Miljøfyrtårn  (.pdf)

pdf Hvordan opprette sertifikat i Nye Miljøfyrtårn  (.pdf)

Visuell beskrivelse - hvordan opprette sertifikat i Miljøfyrtårnportalen steg for steg 

 

pdf Veileder for Miljøfyrtårnsertifisører

 

Gjeldende bransjekriterier

pdf Bransjekriterier som kan kreve besøk i felten

Se siden Bransjekriterier for mer informasjon. 

 

Materiell

Kommunebrosjyre 

Brosjyre - Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen 

pdf Sammenligning av Miljøfyrtårn og ISO 14001

document Mal for godkjenningsbrev (NB! For de som (re)sertifiseres etter gammel ordning frem til 31.12.16)

document Mal for sertifiseringsrapport (NB! For de som (re)sertifiseres etter gammel ordning frem til 31.12.16)