Sertifisør: Verktøy

 

Vi har utarbeidet maler, sjekklister og øvrig materiell til hjelp for sertifisører. Her kan du laste ned oversikt over godkjente sertifisører. 

Sjekkliste for resertifisering - alle virksomheter 

 

Brukerveiledninger

Her har vi samlet relevante brukerveiledninger for deg som er sertifisør. 

Slik oppretter du sertifikat i Miljøfyrtårnportalen 

Visuell beskrivelse - hvordan opprette sertifikat i Miljøfyrtårnportalen steg for steg 

pdf Veileder for Miljøfyrtårnsertifisører

 

Gjeldende bransjekriterier

Bransjekriterier som kan kreve besøk i felten 

Se siden Bransjekriterier for mer informasjon. 

 

Materiell

Kommunebrosjyre 

Brosjyre - Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen 

pdf Sammenligning av Miljøfyrtårn og ISO 14001